سند نامه ::
 
برنامه ساواك جهت تضعيف آيت الله گلپايگاني و فرزندان ايشان
درباره : آيت‏اله گلپايگانى بازگشت به 3776 / 21 ـ 9 / 10 / 46
از : اداره كل سوم 4 / 11 / 46
به : رياست ساواك قم شماره : 77197 / 316طى نامه شماره 61192 / 316 ـ 12 / 9 / 46 خواسته شده طرحى جهت تضعيف نامبرده فوق و فرزندان وى تهيه و ارسال شود تا پس از بررسى و تصويب به مورد اجرا گذارده شود ليكن پاره‏اى از مواد طرح ارسالى آن ساواك (از قبيل قطع مستمرى اوقاف و احضار فرزندان او به ساواك) نه تنها مثمر ثمر نمى‏باشد بلكه نتيجه معكوس خواهد داشت و اجراى آن موجب نارضايتى گلپايگانى و در نتيجه باعث جرى‏تر شدن مشاراليه خواهد شد و از طرفى شركت رؤساى ادارات در نماز جماعت شخص مذكور و نيز نشر اكاذيب به نحوى كه در آن طرح مندرج است به مصلحت نمى‏باشد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن بررسى جوانب امر نسبت به تعيين مشخصات كامل و محل املاك و مستغلاتى كه توسط شخص فوق و پسرانش خريدارى شده و همچنين جمع‏آورى مداركى از نقاط ضعف آنان اقدام و مجددا طرح مستند و قابل اجرائى تهيه و ارسال نمايند تا پس از بررسى نظريه اعلام گردد.1
از طرف مدير كل اداره سوم. مقدم ـ 4 / 11
كارمند بررسى. اوانى
از طرف رئيس بخش 316 ـ باصرى نيا
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى 3 / 11 / 46

------------------------
1ـ اين هم نمونه‏اى ديگر از ناآگاهيهاى ساواك در خصوص موقعيت اجتماعى و معنوى مرحوم آيت‏اله گلپايگانى است. همانطور كه از متن سند فوق استفاده مى‏شود. عوامل ساواك گمان كرده‏اند «آيت‏اله گلپايگانى مستمرى بگير اوقاف» بوده است، كه اينك يك مورد از طرح تضعيف معظم‏له را «قطع مستمرى اوقاف» دانسته‏اند. اين در حالى است كه ايشان هرگونه همكارى طلاب را با اوقاف طاغوت حرام داشته و به طور قاطع دستورى مى‏دادند شهريه طلاب مرتبط با اوقاف و سازمان دارالترويج را قطع نموده و مانع رفت و آمد آنان به حوزه‏هاى علميه و مدارس دينى شوند. براى توضيح بيشتر در اين زمينه به اسناد: 3774 / 21 ـ 8 / 12 / 45 و 3773 / 21 ـ 8 / 12 / 45 و 2708 / 21 ـ 7 / 7 / 47 و تاريخ: 17 / 7 / 47 و 3235 / 21 ـ 12 / 8 / 47 و 3456 / 21 ـ 26 / 8 / 47 و... رجوع كنيد.