سند نامه ::
 
پيشنهادات ساواك جهت تضعيف موقعيت آيت الله گلپايگاني
موضوع : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى
شماره : 3776 / 21 تاریخ 9 / 10 / 46
گيرنده : مديريت كل اداره سوم 316
فرستنده : ساواك قم
به استحضار مى‏رساند صحت موضوع و هويت كليه اشخاصى كه در منزل گلپايگانى هنگام اهانت سيد مهدى گلپايگانى به سيد عبدالحجت بلاغى حضور داشته‏اند طى شماره 3571 / 21 ـ 3 / 10 / 46 به عرض رسيد. پيشنهادات اين ساواك در مورد تضعيف گلپايگانى و فرزندانش به شرح ذيل به عرض مى‏رسد.
1ـ تهيه اعلاميه‏هايى از طرف طلاب و توزيع آن داير بر اينكه وجوهات سهم امام زمان كه بايد در مصارف امور دينى و طلاب و امور خيريه خرج شود گلپايگانى و پسرانش در راه خريد خانه و زمين و مستغلات و فرشهاى گران قيمت صرف مى‏كند در حاليكه طلاب در محروميت كامل به سر مى‏برند و با فقر دست بگريبانند.
2ـ اعلاميه‏اى از طرف طلاب صادر شود كه گلپايگانى عامل اصلى و سبب خلع يد و تصرف مدرسه فيضيه بوده كه با تبانى مقامات دولتى زمينه اين كار را فراهم ساخته تا خود اختيارات مدرسه فيضيه را در دست بگيرد.
3ـ بى‏اعتنايى مقامات دولتى مركز و رؤساى محلى نسبت به تقاضاهاى او.
4ـ گويا اوقاف مبلغى به گلپايگانى به عنوان كمك هر ماهه مى‏پردازد چنانچه صحت داشته باشد اين مبلغ قطع شود.
5ـ اينجانب لااقل هفته‏اى يك بار به ديدن گلپايگانى رفته مخصوصا در مواقع شلوغى و رفت و آمد مردم.
6ـ اعلاميه‏اى از طرف طلاب صادر شود كه گلپايگانى در اين اواخر در توقيف طلاب مدرسه فيضيه با مقامات انتظامى تماس حاصل كرده و توقيف آنها به دستور و اشاره او بوده است.
7ـ اعلاميه‏اى از طرف طلاب صادر شود شبى را كه زن گلپايگانى تصادف كرد و او را به بيمارستان بردند گلپايگانى خود شخصا مبلغ 14000 ريال پول بين كارمندان بيمارستان تقسيم كرد در حاليكه طلابى هستند كه قادر به تهيه ارزانترين نسخه دوا نيستند اى كاش گلپايگانى طلاب و ساير مردم بى بضاعت را جزئى از اعضاى خانواده خودش فرض مى‏كرد و نسبت به وضع آنها توجه مى‏نمود.
8ـ شركت اينجانب، فرمانده هنگ ژاندارمرى، رئيس شهربانى و بعضى از رؤساى ادارات محلى در صف نماز جماعت آقاى گلپايگانى كه در انظار موجبات تفرقه مريدان آيت‏اله با مشاهده رؤساى ادارات دولتى در صف نماز جماعت فراهم مى‏گردد.
9ـ استفاده از اعلاميه سيد عبدالحجت بلاغى كه طى شماره 3571 / 21 ـ 3 / 10 / 46 به استحضار رسيده است.
10ـ استفاده از تقاضاى چراغچى و به دست آوردن سند زنده از نقاط ضعف فرزند وى سيدمهدى كه طى شماره 3545 / 21 ـ 3 / 10 / 46 به استحضار رسيده است.
11ـ عدم پاسخ تلفنى به پسران وى كه بعضا از قم به تهران تلفنا با دربار گفتگو مى‏نمايند به اين صورت كه هر وقت گلپايگانى تصميم به مكالمه تلفنى با مقامات مركزى گرفت خود شخصا با مخاطب صحبت نمايد و با فرزندان وى مكالمه تلفنى به عمل نيايد و به طور كلى عدم پاسخ موافق به تقاضاهاى وى. 12ـ احضار فرزندان وى به ساواك به عناوين مختلف. رئيس ساواك قم. مهران
آقاى صابرى آقاى اوانى در اجراى اوامر صادره با توجه به سوابق امر از مجموع گزارشهاى واصله و پيشنهادات ساواك قم خلاصه تهيه تا به عرض برسد. ضمنا قبلاً هم پيش‏نويس اعلاميه‏اى واصل شده بود. 14 / 10