سند نامه ::
 
اعتراض شديد آيت الله گلپايگاني به اقدام يك روحاني شاهدوست
درباره : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 316 تاریخ 12 / 9 / 46

محترما به استحضار عالى مى‏رساند. ساواك قم اعلام مى‏دارد به قرار اطلاع اخيرا آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى در منزل خود در حضور جمعى به يكى از روحانيون شاهدوست به نام سيد عبدالحجت بلاغى «به جهت آنكه همراه شاخه نباتى كه به مناسبت آئين فرخنده تاجگذارى از طرف اهالى قم به پيشگاه شاهنشاه آريامهر تقديم گرديده بود به حضور شاهنشاه آريامهر باريافته» اهانت نموده و به دستور فرزند گلپايگانى سبيل1 او را قيچى كرده‏اند.
اقدامات انجام شده.
از ساواك قم خواسته شد نسبت به تعيين صحت و سقم موضوع تحقيق بيشترى معمول تا چنانچه جريان فوق مورد تأييد واقع گرديد تصميم لازم درباره گلپايگانى و فرزندش اتخاذ شود ضمنا به منظور تضعيف آنان طرحى در دست تهيه مى‏باشد كه متعاقبا به عرض خواهد رسيد.
مسئول بررسى ـ ازغندى
رئيس بخش 316 ـ باصرى‏نيا
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
رونوشت در پرونده سيدمهدى گلپايگانى 20 / 9 / 46

---------------------------------
1ـ اصل: محاسن.