سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : مطالبى است كه نمى‏توانم اظهارنظر نمايم
شماره : 11441 / 98 / 3000 / ط تاریخ 5 / 9 / 46
به : تيمسار فرماندهى نيروى زمينى
شاهنشاهى ركن دوم

برابر اطلاع رسيده از دبيرخانه استان مركز. روز چهارشنبه مورخه 1 / 9 / 46 در مسجد اعظم آقاى محمدرضا گلپايگانى در ضمن درس كه امروز آخرين روز بوده از حيث درس و براى نزديك شدن ماه رمضان از اين به بعد درس‏ها تعطيل مى‏شود تا بعد از ماه رمضان و سخنان نامبرده از اين قرار است :
1ـ در زمانى واقع شديم كه اطراف ما را كفار و اجانب گرفته‏اند و راهى نداريم و مطالبى است كه نمى‏توانم اظهارنظر نمايم و اميد داريم كه حضرت وى عصر امام زمان عليه‏السلام به داد ماها برسد و نامبرده به حالت گريه درآمدند و گفتند آقايان طلاب حال كه مسافرت مى‏كنيد همه شماها را به خدا مى‏سپاريم و برويد و تبليغ كنيد و به سلامت برگرديد.
2ـ ضمنا امروز همه پيش از ظهر از طرف حاج سيد احمد خوانسارى كه در تهران سكونت دارند از طرف ايشان1 به قم آمدند براى پرداخت شهريه و به هر نفر از طلاب كه شهريه دريافت مى‏كردند يك قواره پارچه زنانه كه مترى 25 ريال ارزش دارد به آنها داده شد. البته هر قواره 6 متر بود و تعداد طلاب‏هايى كه شهريه دريافت داشته‏اند در حدود هزار نفر بودند كه به هر يك يك قواره پارچه 6 مترى داده شده است.

----------------------
1ـ اصل : اطراف شانش.