سند نامه ::
 
سخنراني در مسجد امام حسن عسگري قم
شماره : 7ـ1ـ22 تاریخ 3 / 2 / 46
از : ژاندارمرى كل كشور ـ ركن 2 دايره 2
به : رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
پيرو شماره 7ـ1ـ22ـ17 / 1 / 46
مراتب به شرف عرض پيشگاه مبارك
اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشتاران رسيد اوامر ملوكانه چنين شرف صدور يافت (اين اشخاص كه گفته مى‏شود بيشتر آنها سويل بوده‏اند از كجا آمده بودند و چه كسانى محرك آنها بوده‏اند اين موضوع را روشن كنيد و محركين هم بايد به كيفر برسند) در اجراى اوامر مطاع شاهانه به ناحيه 1 ژاندارمرى مركز دستور داده شد كه رسيدگى نموده و نتيجه را اعلام دارند. اينك گزارش ناحيه مزبور حاكى است.
1ـ مسجد امام حسن عسگرى در نزديك بازار قم واقع شده و همه روزه به خصوص هنگام غروب به وسيله پنج نفر امام جماعت در پنج نقطه اين مسجد نماز جماعت مغرب و عشاء به جاى آورده مى‏شود و نمازگذاران اكثرا كسبه بازار و خيابان آستانه قم مى‏باشند.
2ـ آقاى روحانى از مدرسين حوزه علميه قم مى‏باشد و اين شخص يك روز قبل با صدور اعلاميه‏اى قصد خود را از سخنرانى به اطلاع طلاب مى‏رساند و اجتماع طلاب در تاريخ مزبور در مسجد امام حسن به همين سبب بوده و اشخاصى كه در اين سخنرانى شركت داشته‏اند به طور كلى طلاب و اهالى قم بوده‏اند.
3ـ قبل از سخنرانى شوراى انتظامى قم تشكيل و چون از منظور آقاى روحانى اطلاع حاصل شده بود به وسيله شورا به ايشان اخطار گرديده كه از رفتن به منبر پرهيز نمايد مشاراليه از رفتن به منبر خوددارى ليكن در داخل شبستان بيانات قبل را ايراد مى‏نمايد.
ضمنا يك برگ رونوشت شرح مفصل برد قانون رفاه خانواده كه شخص منظور به مجلس شوراى ملى شكايت نموده است به پيوست ايفاد مى‏گردد.1 دستور فرمايند در اجراى اوامر مطاع شاهانه اقدام شايسته معمول دارند.
فرمانده ژاندارمرى كل كشور ـ سپهبد اويسى
از طرف سرلشگر معزى.
فورى است. آقاى صابرى با سابقه ارائه فرمائيد 4 / 2.
------------------------------
1ـ متن رونوشت نامه حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى آقاى روحانى به مجلس شوراى ملى. خدا را به شهادت مى‏طلبم كه در راه دفاع از حريم مقدس قرآن و عترت مصالح عاليه اسلام را بر حفظ منافع و شئون شخصى مقدم مى‏دارم. خدا را به شهادت مى‏طلبم ـ قرآن نظرى جز جلب خير و صلاح واقعى عمومى نداشته و در اين موقع كه لايحه حمايت از خانواده كه از جهاتى با احكام و قوانين آسمانى و اسلام مخالف است و موجب مى‏شود كه اساس نيروى سازندگى ملى و نسل آينده آلوده گردد مجامله و پرده‏پوشى را جائز نمى‏دانم. ما در برابر خدا و رسول و ائمه طاهرين و در برابر انسانهاى آينده مسئوليتى بس خطير داريم. ما مرزبانان اسلام و تشيع و نگهبانان اين امانت الهيه‏ايم. اينجا كشور
شيعه است كشوريست كه مردم آن افتخار پيروى از مذهب جعفرى را دارند. اينجا كشورى است كه در اصل اول متمم قانون اساسيش مى‏گويند مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفرى اثنى عشريه است. اينجا كشورى است كه در اصل دوم متمم قانون اساسيش صريحا متذكر است كه هيچ قانونى نبايد با قوانين مقدسه اسلام مخالفت داشته باشد و همان اصل تنها مرجع ذى صلاحيت براى شخص علماء اعلام و حجج اسلام و مراجع فتواى شيعه مى‏دانند و بس. بالاخره اينجا كشورى است كه شالوده‏اش بر اساس اجراء قوانين شرع اسلام ريخته شده چنانكه در فرمان مشروطيت مرقومه 14 / ج 2 ـ 24 و نيز در مقدمه قانون اساسى به آن تصريح شده است و از روح اصل 1ـ15ـ20ـ21ـ29ـ40ـ58 متمم قانون اساسى اين حقيقت كاملاً مشهود است و به وسيله اصل دوم و بيست و هفتم قانون اساسى مصونيت احكام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صريحا تضمين مى‏كنند و نيز به وسيله اصل فناناپذير دوم متمم قانون اساسى مقام علماء و مجتهدين را فوق مقام نمايندگى قرار داده و در قوانين موضوعه حق ضميرى (وتو) براى آنان قائل شده است و نظرشان [را] لازم‏الاتباع دانسته است. روى اين جهات صريحا مى‏گويم جمله[اى] از مواد قانون حمايت از خانواده با قوانين مقدسه اسلام مخالف است و براى توضيح بيشتر بايد از طريق مجلس شورا يا يكى از مراجع و مجتهدين عاليمقام تماس گرفته شود و با نظر آن مقام قانون اصلاح و سپس طرح در مجلس و به تصويب برسد والا پشيزى ارزش ندارد و چنانكه توضيح بيشترى بخواهند حقير حاضرم.
والسلام على من اتبع الهدى. 21 / 86 / 12 / 12 / 45 رونوشت برابر رونوشت است. يك نسخه ماشين شد.