سند نامه ::
 
ملاقات رئيس ساواك قم با آيت الله گلپايگاني

درباره : ملاقات با آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 136 / 21 تاریخ 21 / 1 / 46
در تاريخ 20 / 1 / 46 آيت‏اله گلپايگانى تلفنى اطلاع دادند كه مى‏خواهند با من ملاقات نمايند لذا ساعت 2030 روز مزبور در منزل شخصى وى حضور يافته و اظهاراتى كه به شرح زير به عرض مى‏رسد بيان نمودند :
1ـ اظهاراتى درباره فروش گاز به دولت شوروى و آمدن كارشناسان آن دولت به ايران و امكان نفوذ آنها در ساير شئون مملكت بيان داشتند كه پاسخ لازم مبنى بر اينكه تمام دستگاهها بيدار و هوشيارند و پيش‏بينى‏هاى لازم شده است به وى داده شد ايشان اضافه نمودند چون تيمسار
سپهبد نصيرى رياست محترم سازمان اطلاعات و امنيت كشور در اين زمينه بزرگترين مسئوليت را دارند مراتب به عرض معظم‏له برسد كه درباره مراقبت بيشتر اوامر مقتضى صادر فرمايند.
2ـ اظهار داشتند همه عقل كامل ندارند و ضعيف‏النفس هستند و چنانچه با مدارا رفتار شود اصلح است و لازمه مقام سلطنت عفو و اغماض است البته ناراضى پيدا مى‏شود در مواقع و حالات مختلف كه بايد در سايه بزرگوارى شاهنشاهى بخشوده شوند (منظور ايشان آقايان قمى و روحانى1 مى‏باشد).
3ـ در جزيره خارك معلمه‏اى كه در دبيرستان مشغول انجام وظيفه است بنا به اظهار خودش وى بهائى مى‏باشد و استدعا نمودند كه نسبت به تعويض وى و رسيدگى به اينكار اقدام شود. در ساعت 2200 از منزل مشاراليه خارج شدم.رئيس ساواك قم. مهران در گزارش روزانه درج شد ـ ازغندى 23 / 1 مراتب طى گزارش روزانه به عرض... اوامرى صادر نفرمودند
---------
1ـ به دنبال مطرح شدن «لايحه حمايت از خانواده» و «لايحه تشكيل مجلس مؤسسان» و برخى مسائل ديگر آقاى محمدصادق روحانى در دهم فروردين 46 سخنانى در مخالفت با اين مسائل ابراز داشته و به همين جهت بازداشت و به زابل تبعيد گرديد. تلگرافى از سوى آيت‏اله خوئى در مورد تبعيد آقاى روحانى براى شريعتمدارى ارسال گرديد. هفت هزار روز تاريخ ايران و انقلاب اسلامىايران و انقلاب اسلامى ، 5 صفحه : 287
2ـ در مورخه 9 فروردين 1346 آيت‏اللّه‏ قمى در اعتراض به آئين‏نامه جديد وزارت فرهنگ كه تهديدى عليه استقلال روحانيت تلقى مى‏شد و لايحه حمايت از خانواده ـ و نيز نيابت سلطنت فرح پهلوى ـ در مشهد سخنرانى نموده و به همين جهت بازداشت گرديد. ر. ك: همان.
قابل ذكر است، ساواك ابتدا ايشان را در منزل ممنوع‏الخروج كرد، آنگاه تحت‏الحفظ مأمورين ساواك به زاهدان انتقال داد و در ساعت 30 / 22 مورخه 10 / 1 / 46 ايشان را به خاش تبعيد كرد. بدنبال دستگيرى و تبعيد آقاى قمى اساتيد، علماء و طلاب حوزه علميه مشهد مقدس و ائمه جماعات اقدام به تعطيلى دروس و نمازهاى جماعت كردند. همانطور كه در گزارش ذيل آمده است حضرت امام خمينى و آيت‏اللّه‏ خوئى نيز از نجف اشرف جوياى حال ايشان از آيت‏اللّه‏ ميلانى شده‏اند.