سند نامه ::
 
ارسال نامه توسط آيت الله گلپايگاني براي آيت الله خادمي اصفهاني
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 14 / 12 / 45
به : 316 شماره : 3467 / 21

نامبرده بالا از قم نامه‏اى براى حاج حسين موسوى خادمى1 به اصفهان ارسال و در آن يادآور شده كه درباره برنامه مدرسه قبلاً اقدام نموده و فعلاً نيز مشغول اقدام مى‏باشد و از وى خواسته كه در اصفهان جواب بدهد كه حوزه اصفهان نيز تابع قم مى‏باشد و متذكر شده كه فضلاى آنجا تسليم نشوند تا نتيجه اقدامات معلوم شود.
نظريه رهبر عمليات ـ منظور آيت‏اله گلپايگانى
آزمايش طلاب علوم دينى طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش مى‏باشد و وى شخصا و به طور مستقل تاكنون در سال جارى دو بار از طلاب آزمايش به عمل آورده است.
در پرونده 9292 بايگانى شود ـ 23 / 12
----------------------------

1ـ آيت‏اللّه‏ سيد حسين خادمى اصفهانى در سال 1280 ه ـ ش در اصفهان به دنيا آمد. تا 13 سالگى علوم ابتدايى را پشت سر گذاشت. سپس به تحصيلات دينى روى آورد و قبل از مهاجرت به نجف نزد اساتيد زمان بسيارى از مراتب علمى را طى كرد. در نجف از محضر آيت‏اللّه‏ نائينى، آيت‏اللّه‏ ابوالحسن اصفهانى و آقا ضياء عراقى بهره برد و پس از كسب مدارج عالى به اصفهان بازگشت. آيت‏اللّه‏ خادمى طول نهضت امام خمينى (ره) به ويژه در سالهاى 56 و 1357 يكى از همگامان اصلى به شمار مى‏رفت. نقش ايشان در اصفهان براى برپايى تظاهرات مردمى و تشويق علما براى همراهى با انقلاب به حدى بود كه استان اصفهان را پيشتاز مبارزات مردمى در سالهاى پرهيجان 1356 و 57 كرد. از ايشان آثار علمى قابل توجهى به جاى مانده است كه از آن جمله است: رهبر سعادت، رساله در عدم ارث زوجه، خاتمه برائت و استصحاب و تعادل و تراجيح، حواشى متفرقه در فقه، حواشى بر كتب اصول و... آيت‏اللّه‏ خادمى در سال 1364 در سن 84 سالگى به رحمت ايزدى پيوست و دارفانى را وداع گفت. و در حرم امام رضا(ع) در مشهد به خاك سپرده شد. ر. ك: انقلاب اسلامى به روايت اسناد ساواك، ج 2، ص 91