سند نامه ::
 
مى‏خواهند قوانين قرآن را تحريف كنند ...
موضوع : لايحه حمايت خانواده
پيرو 28457 ـ 20 / 7 / م

از : 20 / 7 / م تاریخ 13 / 12 / 45
به : 316 شماره : 31142 / 20 / 7 / م

روز چهارشنبه (10 / 12 / 45) آيت‏اله گلپايگانى از روحانيون معروف قم ضمن يك مذاكره خصوصى پيرامون تنظيم لايحه حمايت
خانواده1 ضمن ارائه مجله زن روز كه متن لايحه در آن چاپ شده بود مى‏گفت من نمى‏دانم چرا نمى‏خواهند اين مملكت آسايش داشته باشد و سابقا هم در نظر داشتند چنين كارى را انجام دهند ولى ما آقاى هيراد رئيس دفتر مخصوص اعليحضرت را خواستيم و جريان را به او گفتيم و او رفت به شاه گفت و ما گفتيم كه اين مملكت يك كشور اسلامى است و بايد مبانى دين رعايت شود و هيراد مرد خوبى بود و گفته ما را درست به شاه مى‏رساند و حالا معلوم نيست اطراف شاه چه كسانى هستند كه نمى‏گذارند حقايق برايش روشن گردد و شاه به حال خودش باشد و به عقيده من اگر امثال ايادى‏ها (منظور سپهبد دكتر ايادى است) بگذارند شاه مايل نيست اين كارهاى ادبى دينى انجام شود.
آيت‏اله گلپايگانى افزود مى‏خواهند قوانين قرآن را تحريف كنند و آرامش مملكت را بهم بزنند و اولياء امور هم نسبت به تشنج مملكت كمك مى‏كنند و سابقا شاه توجه داشت و نصايح خالصانه ما را قبول مى‏كرد. ولى نمى‏دانم چه دستهايى در كار است كه بين روحانيون و شاه فاصله ايجاد مى‏كنند و مشغول اخلال هستند و خدا به اين مملكت رحم كند و گويا باز هم مى‏خواهند خونريزى ايجاد كنند و مسلما در زير خاكستر آتشى وجود دارد و حاليه مردمان بى‏ايمانى در اطراف شاه جمع شده‏اند و در هر صورت ظرف همين چند روز آينده يا يك نامه به شاه مى‏نويسيم و يا يك نفر را مى‏فرستيم كه برود به شاه بگويد با قرآن و دين نمى‏شود بازى كرد و حيف كه هيراد عوض شده زيرا او عرايض ما را به شاه مى‏گفت و حال با اين ترتيب خدا به ما و مملكت ما رحم كند.
در همين روز آيت‏اله شريعتمدارى در حضور چند نفر طلبه راجع به لايحه حمايت خانواده بحث مى‏كرد و مى‏گفت باز اولياء امور چه خيالى دارند و در حاليكه مى‏خواهند اتحاديه اسلامى به وجود آورند معلوم نيست چرا برخلاف قوانين اسلام و قرآن عمل مى‏كنند و قريبا از طرف روحانيون اقداماتى به منظور خنثى نمودن اين طرح انجام خواهد شد. آيت‏اله نجفى يكى ديگر از روحانيون معروف قم در اين مورد مى‏گفت اين لايحه توسط دشمنان شاه تهيه شده است. نجفى علاوه مى‏نمود درب مسجدى كه من در آنجا نماز مى‏خوانم بسته‏اند و در اين هواى سرد من در صحن نماز مى‏خوانم و از طرف آستانه در اين هواى سرد مى‏آيند روى زمين آب مى‏ريزند تا من ناچار روى زمين نمناك و هواى سرد نماز نخوانم و همين طور مريدان من و مردم و يكى دو سال قبل كه در بيمارستان فيروزآبادى بسترى بودم علم (منظور آقاى علم وزير فعلى دربار شاهنشاهى مى‏باشند) براى احوالپرسى از طرف شاه به ديدن من آمد و يك روز هم همين سپهبد نصيرى با پول خيلى زياد از طرف شاه آمد و من گفتم احتياجى به پول ندارم در صورتى كه همان روز پانصد تومان قرض كردم و براى مخارج بچه‏هايم به قم فرستادم و به سپهبد نصيرى گفتم سلام مرا به شاه برسانيد بگوئيد احتياجى به پول ندارم و فقط به تقاضاهاى من توجه كنيد. نجفى افزود در حال حاضر اطرافيان شاه نمى‏گذارند روحانيون به ايشان نزديك شوند و اين عمل كه در قم انجام شد و پرده بين مردم و شاه را پاره كرد به مصلحت نبود و من به آقاى خمينى گوشزد كردم كه نبايد پرده پاره شود و همه اين كارها را اطرافيان بى‏دين شاه كردند و پس از اينكه خمينى را بردند يك روز با 150 نفر از علما در منزلى نشسته بوديم و پاكروان هم به آن مجلس آمد و بدون اينكه به كسى اعتنا كند رفت بالاى مجلس نشست و پاى خود را دراز كرد و گفت شاه فرمودند آن سه نفر بايد تبعيد شوند كه يكى از آنها خمينى است شماها هم فورا حركت كنيد و برويد به منازل خود و من در آن جلسه به پاكروان گفتم همه ما را تبعيد كنيد و ما نمى‏رويم و من نفهميدم بين ما و شاه چه كارى كرده بود كه شاه اين طور دستورى را داده بود و علماء تصميم گرفته بودند شاه را تكفير كنند ولى بعد منصرف شدند و گفتند تاكنون كارى خلاف مبانى دين انجام نداده است و خدا شاهد است در حال حاضر تمام مردم عصبانى هستند و به مأمورين دولت با نظر نفرت نگاه مى‏كنند و همه جا به حساب شاه گذاشته مى‏شود و شايد هم خود شاه نداند ولى رفتار اين مأمورين و اطرافيان مملكت را به خاك و خون خواهد كشانيد و اين خانم تربيت (منظور بانو تربيت نماينده مجلس است) كه گفته قرآن كهنه شده و مال 1400 سال پيش است بهائى مى‏باشد و دشمن دين و شاه است و شاه نمى‏داند كه اينها دشمن او هستند و عده‏اى از وكلا و سناتورها و رجال خائن ذهن شاه را مغشوش مى‏كنند و هر عمل بدى را انجام داده و نتيجه آن را عليه شاه منعكس مى‏نمايند و دشمنان شاه مترصد هستند به هر وسيله كه ممكن باشد شاه را از بين ببرند و در موقعى كه قرار است اتحاد اسلامى تشكيل گردد معلوم نيست با تغيير قانون قرآن مى‏خواهند دولت ايران را در چه وضع و مرحله‏اى قرار دهند.
---------------------
1ـ در تاريخ تير ماه سال 1346 به موجب قانون حمايت از خانواده، دولت اعلام كرد از اين تاريخ طلاق و ازدواج دادگاهها ممنوع است اين قانون براى اولين بار از طرف گروه مرموزى كه وابسته به عوامل صهيونيسم در ايران بودند در تاريخ 4 / 3 / 43 مطرح شد و در مجله «اطلاعات بانوان» آن روز چنين آمده : «به مناسبت دهمين سال تأسيس جمعيت راه نو هفته گذشته مراسمى در حل جمعيت برپا بود. در اين مراسم خانم فريده ديبا مادر گرامى شهبانوى ايران و اداره كننده جمعيت و عده‏اى از رجال سرشناس و رجال معروف حضور داشتند و از كيك (تولد جمعيت) كه 9 شمع روى آن روشن بود نوش جان كردند در اين جريان صحبت از اين بود كه جمعيت راه نو طرحى را كه براى حفظ حقوق زن در خانواده تهيه كرده است تصميم دارد به امضاى عده‏اى از نمايندگان زن و آقايان وكلاى مجلس برساند و تقديم مجلس كند. احتمال زياد داده
مى‏شود كه در اين دوره مجلس در زمينه حقوق زن و خانواده قانونى به تصويب برسد...» مؤلف كتاب نهضت امام خمينى معتقد است كه عدد «9» براى حزب جاسوس بهائيت مقدس است. براى توضيح بيشتر در اين خصوص ر. ك: نهضت امام خمينى، جلد 2، صفحه 194 به بعد
شايان توجه است، از آنجا كه نوع مناسبات اجتماعى رژيم پهلوى به نحوى تنظيم شده بود كه از زن استفاده ابزارى مى‏گرديد و رژيم با طرح حقوق مساوات زن و مرد به دنبال گسترش خط مشى فسادانگيز خود به سبك و مدل غربى نسبت به زنان بود، لايحه حمايت خانواده از سوى علماء همواره با مخالفت مواجه مى‏گرديد. ساواك موضعگيريها و پيگيريهاى آنان را در اين خصوص به شدت زيرنظر داشته است. بررسى و مطالعه اسناد مربوط، نشان مى‏دهد، پيگيريهاى قاطع علماء اين بار نيز مانع از اجراى طرح مذكور شد، تا اينكه در تاريخ 15 / 11 / 1353 در 28 ماده به گونه‏اى به تصويب رسيد، اين قانون گرچه در ظاهر در جهت حمايت از زنان و ارتقاء خصوصيات زندگى آنان بود. لكن در واقع اهداف فرهنگ مبتذل غربى را دنبال مى‏كرد. پرواضح است، كه مكتب عزت بخش اسلام سعادت و كمال واقعى انسان مسلمان را، صرف‏نظر از جنس و نژاد پايه‏ريزى كرده است. به همين جهت پس از پيروزى انقلاب اسلامى قوانين فراوانى كه ضامن كمالات فردى و اجتماعى زنان مى‏باشد به اجرا گذاشته شده است.