سند نامه ::
 
اقدامات آيت الله گلپايگاني براي بازگشت امام خميني از تبعيد
موضوع : اقدامات آيت‏اله گلپايگانى

گيرندگان : ساواك
شماره : 1028 تاریخ 22 / 3 / 44

طبق اطلاع واصله از قم روز 19 / 3 / 44 آيت‏اله
گلپايگانى به طلاب و عده‏اى از اهالى اظهار داشته با اقداماتى كه به عمل آورده‏ام استخلاص آقاى خمينى فعلاً مقدور نمى‏باشد ولى وسيله ملاقات با ايشان فراهم شده است. در همين روز فرزند آيت‏اله گلپايگانى به تهران عزيمت و قرار است كه با پيشنماز مسجد سيدخندان به نام ميرمحمدعلى جهت ملاقات با آقاى خمينى به تركيه مسافرت نمايند.
آقاى ازغندى بهره‏بردارى و اقدام فرمائيد. 23 / 3
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود.
13 / 4