سند نامه ::
 
سخنراني ايت الله گلپايگاني در مسجد اعظم قم
موضوع : درباره آقاى گلپايگانى

شماره : 18641 / 20 الف تاریخ 1 / 9 / 43

برابر اطلاع آقاى گلپايگانى ساعت 1000 صبح روز 30 / 8 / 43 درس خود را در مسجد اعظم شروع اكثر جمعيت طلبه‏ها بودند جمعيت در حدود 800 الى 900 نفر بوده در اول مجلس درس تحت عنوان جايز و حرام مطرح نمود كه كسى در بين تدريس اعتراضى نكرد و بعد از درس مطالبى به اين شرح ايراد كرد. جهادى كه لازمه دفاع از حريم دين باشد اين نيست كه شما تعقيب مى‏كنيد اين اشتباه است و بعضى از اشتباهات شما هم باعث درد سر خودتان و هم آقايان علماء مى‏شود چون آن كسى كه مى‏آيد موضوع را با آن در ميان مى‏گذارد و از من مى‏خواهد در موقع مناسب انتقاد كنم پس چرا در موقع ضرورى و روز تنگ يكى از شماها نيستند كه با ما متفق باشيد پس تصميمى كه مى‏گيريد بايستى قبل از عمل درباره آن مطالعات فراوانى نمود كه آيا اين موضوع و اين عملى كه مى‏خواهيد بدان اقدام كنيد به كجا مى‏كشد و از آن مى‏توان نتيجه گرفت پس اين جهاد شما شايسته نيست جهاد كه با شمشير و زور و حربه نيست. بايستى جهاد شما متابعت از دستورات خداوند باشد. آقايانى كه مى‏خواهند با ما همكارى و از حريم دين دفاع كنند بايستى از دستوراتى كه خداوند در قرآن فرموده پيروى كنند چون تمام اين بدبختيهايى كه در جامعه و اجتماع ما رشد كرده عامل اصلى آن خودمان هستيم اگر شما در منزل خود مشروب نخوريد آيا مأمورين دولت مى‏آيند به شما مى‏گويند كه چرا مشروب نمى‏خوريد يا چرا ربا نمى‏خوريد يا چرا سينما نمى‏رويد پس پرورش و عامل اصلى اين گونه فسادها ما خودمان هستيم اگر شما از لانه‏هاى فساد كناره‏گيرى كنيد خواه ناخواه فساد و نكبات اخلاقى از بين مى‏رود و اجتماع و جامعه ما بهبود حاصل مى‏نمايد. اگر شما با هم برادر شديد و با هم متفق و همبستگى داشتيد و از دستورات قرآن به طور اكمل پيروى كرديد اين يك دفاع وجهاد بزرگى است كه در راه نگهدارى دين خود كرده‏ايد ولى اگر به اين دستورات بى‏اعتنا شديد سايرين از سستى و كناره‏گيرى از احكام و قوانين قرآن شما سوءاستفاده مى‏كنند و احكام و قوانين ديگرى براى شما درست مى‏كنند من همان طورى كه شما را نصيحت مى‏كنم كه نبايستى اقدامات بى‏مطالعه بنمائيد همان طور هم به دولت نصيحت مى‏كنم كه نبايستى بر عليه احساسات مردم و برخلاف دين احكام قرآن رفتار كنند اين كه طريقه مملكت‏دارى نيست چندين بار به عنوان پيام و نصيحت گفته‏ام كه امسال وضع مادى مردم متزلزل است خرج‏هاى بيهوده را حذف كنيد
در فكر نان مردم باشيد چون مردم امسال از لحاظ نان و آذوقه خود در مضيقه هستند و الحمدللّه‏ كه اين پيام ما جامه عمل پوشيد. سپس نامبرده دعائى خواند كه خداوند اين اختلافات را به زودى از ميان ما بردارد و كسانى كه در هر جاى هستند آنها را محافظت كن اين مجلس در ساعت 1105 پايان يافت.