سند نامه ::
 
نصيحت آيت الله گلپايگاني به طلاب

موضوع : اظهارات آيت‏اللّه‏ گلپايگانى

شماره : 2873 تاریخ 30 / 8 / 43
طبق اطلاع واصله از صبح روز جارى جلسه درس آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم شروع شده و آيت‏اله نامبرده در حضور قريب دو هزار نفر از طلاب و مريدان خود به طلاب علوم دينى نصيحت كرده كه : طلاب بايستى فقط به درس و بحث ادامه داده و وظائف دينى خود را انجام دهند و حق ندارند سر و صدا راه بيندازند و ضمنا آقايان بازاريها نيز نبايستى براى من تكليف تعيين كنند. مردم بايد خود را تصحيح به كنند.
روى هم رفته صحبتهاى آيت‏اله در حاضرين حسن تأثير داشته است.
ساواك استان مركز جهت اعلام چگونگى موضوع...
به پرونده گلپايگانى ضميمه و ارائه شود ـ صابرى 2 / 9
فعلاً بايگانى شود.