سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني راجع به اوضاع شهرهاي شمالي كشور
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 24008 / 321 تاریخ 18 / 6 / 43
گيرنده : رياست ساواك مازندران (سارى)
فرستنده : اداره كل سوم

نامبرده بالا اخيرا ضمن ملاقاتى با رياست ساواك قم اظهار نموده كه شنيده مى‏شود اشخاصى كه به كنار دريا رفته و از مايو استفاده مى‏كنند اغلب با همان وضع به داخل شهر آمده كه وضعى بسيار زننده دارد و تقاضا نموده كه در اين باره اقدام مؤثر به عمل آيد. عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد پيرامون اظهارات مشاراليه تحقيق و نتيجه را ضمن اعلام نظريه گزارش نمايند.
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف 16 / 6
گيرنده : ساواك گيلان (رشت) جهت اطلاع و تحقيق و اعلام چگونگى
تهيه‏كننده ـ ازغندى
متصدى بررسى
رئيس بخش 321 ـ امينى
بخش 321
اقدام كننده مدت 8 روز تأخير نموده است 16 / 6