سند نامه ::
 
ملاقات هيراد با آيت الله گلپايگاني

موضوع : ملاقات آقاى هيراد با آيت‏اللّه‏ گلپايگانى

گيرنده : ساواك تهران تاریخ 27 / 2 / 43
فرستنده : اداره كل سوم شماره : 10584 / 321

خواهشمند است دستور فرمائيد اعلام نمايند ملاقات مزبور در چه تاريخ بوده است.
27 / 2 / 43
از طرف مديريت كل اداره سوم. مقدم
27 / 2
سابقه ـ 28 / 2 / 43
اجتماعى ـ 30 / 2 / 43