سند نامه ::
 
مذاكرات آيت الله گلپايگاني با مقامات مسئول پيرامون آزادي چند نفر از وعاظ دستگير شده

موضوع : ملاقات آقاى هيراد با آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 3954 / 120 الف تاریخ 24 / 2 / 43

برابر اطلاع آقاى هيراد رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى به اتفاق رئيس شهربانى قم به منزل آيت‏اله گلپايگانى رفتند و در ساعت 2230 از منزل آقاى گلپايگانى خارج و به طرف تهران حركت نمودند گويا مذاكرات در اطراف آزادى چند نفر وعاظ دستگير شده و اجازه منبر براى آقاى فلسفى بوده كه احتمالاً جواب مساعدى داده نشده است.
اطلاعيه شود ـ 24 / 2 / 42