سند نامه ::
 
پاسخ آيت الله گلپايگاني به تلگراف آيت الله حكيم
تاریخ 28 / 2 / 42
اطلاعيه
يك برگ اعلاميه پاسخ آيت‏اله گلپايگانى به تلگراف آيت‏اله حكيم وسيله مأمورين به دست آمده است.1
گيرندگان :
ساواك
شهربانى
بايگانى شود ـ شهابى

------------------------------------
1ـ متن پاسخ آيت‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى به تلگرام آيت‏اللّه‏ العظمى حكيم به اين شرح است :
نجف اشرف
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضرت آيت‏اللّه‏ آقاى حكيم دامت بركاته
تلگراف شريف زيارت و حسن تأييد و حمايت حضرت‏عالى موجب تسلى خاطر و مزيد تشكر گرديد. چنانچه همدردى و پشتيبانى ساير علماى اعلام و آيات عظام آن حوزه مقدسه و كليه طبقات محترم عتبات عاليات مخصوصا نجف اشرف و كربلاى معلى از خواسته‏هاى مسلمين ايران باعث كمال امتنان است. اين اتحاد و همكارى بسيار ذى‏قيمت و مغتنم و سبب نيل به اهداف عاليه اسلام و انجاح مقاصد مسلمين و تأمين حقوق آنهاست. از خداوند متعال ادامه اين وحدت كلمه را خواستاريم. ملت مسلمان ايران نيز در حوادث اخيره با وجود محدوديتهاى فعلى با تعطيل بازار و اقدامات ديگر، وفادارى و عقيده محكم خود را به اصول اسلام و قرآن مجيد اظهار و اعلام كردند كه مقرراتى كه با موازين شرعيه و نظرات علما و مراجع مخالف باشد مورد قبول و تأييد آنها نيست. اكنون علاوه بر اينكه احكام مسلّمه دين و قرآن مورد حمله واقع
شده؛ در تعقيب فاجعه مدرسه فيضيه و اهانت به مقدسات اسلامى براى متفرق كردن طلاب و برچيدن بساط حوزه‏هاى علميه و روحانيت، به اسم نظام وظيفه طلابى كه داراى كارت تحصيلى هستند با وضع بسيار موهنى در قم و شهرستانها دستگير و به سربازخانه‏ها اعزام مى‏شوند و متأسفانه وزارت فرهنگ كه بايد مدافع حقوق طلاب و دانشجويان باشد،
كارتهاى تحصيلى طلاب را ناگهان در وسط سال تحصيلى از اعتبار ساقط و عملاً رضايت خود را به تعطيل حوزه‏هاى علمى ايران و مركز بزرگ علوم اسلامى اعلام كرد. اگر چنين مركز علمى و تربيتى در هر يك از ممالك حتى غيرمسلمان بود، هرگونه امكانات را براى تشويق و توسعه آن فراهم مى‏نمودند. خدمات حوزه علميه قم به عالم ديانت و علم مخصوصا علوم اسلامى قابل احصاء نيست و از بزرگترين افتخارات براى مملكت ايران همين است كه حوزه علميه قم كه به علم و روحانيت شهرت جهانى دارد در آن مستقر است و اينك براى ارضاى اجانب بايد تعطيل شود و به جاى تشويق به جرم آنكه برخلاف احكام الهيه فتوى نمى‏دهد و از راه حق براى خشنودى مخلوق منحرف نشده و تسليم ارباب قدرت نمى‏گردد، مناظرى اسفناك مانند منظره حادثه مدرسه فيضيه بايد مشاهده نمايد «فأنا للّه‏ و انا اليه راجعون». راجع به مهاجرت اگر چه به تقبيل آن اعتاب عاليه كمال اشتياق دارم و توقف در ايران با انواع مصائب و صدمات مواجه است، وليكن علاوه بر آنكه هجرت علما باعث اضطراب عموم و متعقب عواقب وخيم است، موجب انحلال حوزه‏هاى علميه خصوصا حوزه علميه قم است كه در بقاى وضع آثار ديانت و معارف عاليه اسلام و حقوق و آزادى مسلمين مى‏شود كه وسيله منحصره نجات اسلام و مسلمانان از مفاسد آن كه منجمله سقوط كشور اسلامى در دامان اجانب است، به حسب ظاهر مجاهده و اقدامات حوزه‏هاى علميه است و اگر مسامحه شود عواقب سوء آن غيرقابل جبران است.
هجرت علما تا مدافعه از دين و قرآن و احكام شرع ممكن است فرار از زحف و سبب استيلاى دشمنان اسلام است. از خداوند متعال توفيق عمل به تكاليف شرعيه را در حمايت از دين و رعايت حقوق مسلمين مسألت نموده و معاضدت آيات و مراجع و جميع مسلمانان را در اين مجاهدت دينى انتظار داريم. اگر مصادر امور خطرات حوادث واقع شده و علاقه روحانيت را به رفاه عامه و امنيت كشور و ترقى مملكت درك كنند و به ابطال تصميمات ضد دين و رفع اختلاف مبادرت نمايند، اميد است تشنجات موجود مرتفع و استقلال و حيثيات مملكت شيعه در ظل توجهات حضرت ولى عصر ارواحنا فداه محفوظ بماند و اگر خداى نخواسته اين اوضاع ناگوار ادامه يابد چه بسا كه موجب توجه تكاليف بيشترى بشود. در خاتمه مزيد بركات عاليه و نصرت مسلمين را مسألت و در عتبه مقدسه علويه عليه اصلاة والسلام ملتمس دعا هستيم.
ر. ك: اسناد انقلاب اسلامى، جلد اول، صص : 91 / 89 و بخش ضمايم.
محمدرضا الموسوى الگپاپگانى
به تاريخ 22 / ذيقعده / 1382
قم