سند نامه ::
 
مدت توقف قطار براي اقامه نماز
محضر مقدس حضرت آيت‏اله گلپايگانى
شماره : 3661 م 1 تاریخ 6 / 3 / 41
بعرض شريف عالى مى‏رساند :
در مسافرت اخيرى كه با وسيله راه‏آهن بعتبه‏بوسى حضرت ثامن الائمه عليه‏السلام مشرف شدم و از نزديك مشاهده نيازمنديهاى مسافرين را نمودم باين موضوع مهم دينى كه مدت توقف قطار براى اقامه فريضه نماز است توجه كامل نموده و مشاهده كردم كه مقدار معين شده كافى براى اداء نماز با حالت طمأنينه و بدون اضطراب نيست و از اين جهت مسافرين در ناراحتى فراوان مى‏باشند و همچنين مقدمات اينكار را از قبيل طهارت و نظائر آن به قدر لزوم فراهم نيست لذا موضوع فوق‏الذكر را باداره راه‏آهن اعلام نموده و از نظر تأمين آسايش مسافرين مشهد كه اكثرا نمازگزار و اهتمام كامل به انجام اين وظيفه حتميه دينى دارند درخواست تمديد توقف براى اداء نماز با طمأنينه نمودم. اداره راه‏آهن بخشنامه‏اى صادر و مختصر اقدامى كه در صورت عملى شدن تا درجه‏اى مساعد با مقصود است از خود نشان داد و البته اين مقدار از مساعدت قليله كافى براى حصول مقصود و تأمين خاطر مسافرين نمازگذار نيست چون اين امر مقدس دينى اعظم فرائض اسلامى است و بايد كاملاً مراعات شود. از مقام محترم آن پيشواى روحانى درخواست مى‏شود كه جدا و مجدا در اين باره تأكيدات لازمه را بمقامات عاليه كشور كتبا و شفاها اعلام فرمايند تا با توجهات مقدسه روحانيت عموم مسافرين در مواقف نماز بتوانند با سكونت خاطر و طمأنينه كافى اداء اين فريضه عظيمه را بنمايند. جريان مكاتبات اينجانب باداره راه‏آهن به طورى است كه در اوراق منضمه ملاحظه ميفرمايند.
رئيس سازمان امور مرزى 1
تيپ حماسى ، 5سرتيپ حماسى
جواب 28 ذيحجه 81