سند نامه ::
 
حيثيات دينى را مقدم بر حيثيات شخصى قرار دهيد
موضوع : تعطيل درس گلپايگانى

از : 21 تاریخ 17 / 8 / 48
به : 316 شماره : 3470 / 21

روز 14 / 8 / 48 آخرين روز درس گلپايگانى بود وى در آخر درس ضمن سخنرانى خطاب به طلاب اظهار داشت كه من از شما اظهار تشكر مى‏كنم براى اينكه شما هم تحصيل مى‏كنيد و هم ثبات قدم داريد و افزود كه شما به مردم احكام دين را بگوئيد و به آنها بفهمانيد كه منكر معروف و معروف منكر نشوند و بدانند كه حَلالُ مَحَمَّدٍ حَلالٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُ مَحَمَّدٍ حَرامٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.1 نگويند اين احكام فقط براى زمان پيغمبر بوده و جبر زمان مى‏گويد بايد با زمان جلو رفت. خلاصه شما حيثيات دينى را مقدم بر حيثيات شخصى قرار دهيد و اضافه كرد كه در تمام دنيا مسلمين گرفتار هستند و از شما طلاب اين مى‏آيد كه برويد و به مردم احكام دين را بگوئيد اگر نگوئيد طورى مى‏شود كه تمام كارها عادى مى‏شود و مى‏گويند اصلاً جزء دين نيست لااقل مردم بدانند كه فلان حكم جزء دين است گرچه عمل نمى‏كنند و منكر هستند مثلاً 20 سال پيش كه من مشهد رفته بودم زنى با حجاب آمد به او اعتراض كردند كه چرا با حجاب هستى به هر حال تا جائى كه مانع نمى‏شوند شما بگوئيد در صورتى كه مانع شدند تكليف از شما ساقط است(لايُكَلِّفُ2 اللّه‏ نَفْسا اِلا وُسْعَها) و اگر براى گفتن احكام به شما توهين شد عيبى ندارد و بگذار خدا و امام زمان از ما راضى باشد و ما احكام را مى‏گوئيم ولو براى توهين اعلاميه هم براى ما بدهند عيبى ندارد بايد خدا از ما راضى باشد. گلپايگانى اضافه كرد وظيفه ما فقط تبليغ است. كفار و دشمنان دين و اسلام مى‏خواهند با اسلام مبارزه كنند هر كس وظيفه‏اى دارد ما كه غير از گفتن كارى از دستمان ساخته نيست.
نظريه منبع : گلپايگانى در اين سخنرانى مختصر صحبت كرد و خيلى طولانى نبود ولى جمعيت طلاب زياد بود و تعدادى هم شخصى بودند و طلاب تحت تأثير سخنرانى وى واقع شدند به طورى كه در اواخر كه شروع كرد به دعا و استمداد از امام زمان طلبيد براى يارى دين طلبه‏اى شروع كرد به گريه كردن زيرا گلپايگانى در موقع دعا قيافه مظلومانه به خود گرفته بود گلپايگانى خيلى ناراحت است منتها خودش را كنترل كرد و علنا حمله نكرد ولى طلاب وقتى كه از درس بلند شدند ضمن صحبت اظهار عقيده مى‏كردند كه گلپايگانى مقصودش از گفتن بعضى عبارات حمله به دستگاه بود.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح و
نظريه منبع مورد تأييد است. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش منبع صحيح است گلپايگانى روى ناراحتيهايى كه داشته اشاره به اعلاميه كرده است كه به مسلمين بفهماند كه اين اعلاميه از ناحيه دولت بوده است. روحانى
رئيس ساواك : معمولاً همه ساله چند روز قبل از ماه رمضان آقايان آيات سخنرانى جهت هدايت طلاب كه به خارج قم جهت تبليغ مى‏روند مى‏نمايند و چنانچه ناراحتى داشته باشند خواه و ناخواه از سخنان آنها هويدا مى‏شود. آقاى گلپايگانى هم از بى‏اعتنائى دستگاه و اعلاميه ناراحت است. لذا ضمن صحبت گوشه‏اى هم زده است. مهران
آقاى اوانى ـ خلاصه‏اى تهيه تا به عرض برسد. 24 / 8


1ـ آنچه را كه شريعت پيغمبر اكرم محمدبن عبداللّه‏ (ص) حلال كرده است تا روز قيامت حلال و آنچه را كه حرام كرده است تا روز قيامت حرام است.
2ـ اصل : تكلف.