سند نامه ::
 
اعلاميه آيات ثلاثه قم در مورد جنايات رژيم شاه در مقابله با مردم
از: قم تاریخ 18 / 8 / 57
به: 312 شماره: 12283 / 21 ه
پيرو: 12280 / 21 ه 18 / 8 / 57

عصر روز جارى اعلاميه‏اى از طرف آيات ثلاثه كه متن آن به شرح زير ميباشد در شهر قم توزيع
شده است.
بسم‏اله الرحمن الرحيم.
ملت مسلمان ايران
مدت‏ها است كه شما مردم مسلمان زجرديده ايران به رهبرى روحانيت به مبارزات رهائى بخش خود ادامه داده‏ايد بى‏شك اين مجاهدات و مبارزات مستمر و خستگى‏ناپذير كه بنام اسلام و براى اسلام آغاز گرديده، تأييدات الهى و نصرت خداوند را نيز به دنبال خواهد داشت و بالاخره پيروزى نهائى از آن حق‏طلبان و آزادى خواهان مسلمان است و آنچه در چند ماه اخير بر ملت ستمديده ما گذشت حوادث دلخراش و خونينى بود كه استبداد در فضاى باصطلاح باز سياسى و آشتى ملى به وجود آورد و با جنايات بيشمار چهره كريه حكومت سرنيزه را در تاريخ نهضت مبارزات اسلامى ايران ترسيم نمود، هنوز حركت وحشيانه كوليهاى جيره‏خوار را شما مردم مسلمان در حادثه كرمان به خاطر داريد. هنوز فجايع چماق به دستان دستگاه ستمكار را در كرمانشاه و سرپل ذهاب فراموش نكرده‏ايد. هنوز ميدانيد كه بر ملت مسلمان در استان‏هاى مختلف كشور به خصوص در كردستان چه‏ها گذشته است. هنوز خاطره هجوم و يورش وحشيانه مامورين مسلح و قواى ارتش را به مراكز علم و دانش و دانشگاه از ياد نبرده‏ايد و بالاخره در موقعى كه هنوز قربانيان زيادى در راه بدست آوردن آزادى و دموكراسى واقعى و برقرارى نظامى عادلانه اسلامى ميدهيم با يك دولت نظامى مواجه گشته‏ايم كه از همان آغاز كار شيوه ديرينه مردم‏كشى را ادامه داده و در شهرستان‏هاى همدان، قم و زنجان و نهاوند و جهرم، ملت را به خاك و خون كشيد. اين دولت نه تنها مورد قبول روحانيت و ملت شريف و حق‏طلب نيست بلكه كاملا محكوم و مردود است و مردم مسلمان با ظلم و استبداد مبارزه خواهند كرد و به مجاهدات منطقى و مشروع خود ادامه خواهند داد، لذا عموم ملت مسلمان بايد اين نهضت اسلامى را زنده نگهدارند1 و با وحدت كامل و از طرف هوشيارانه و سودمندتر دنبال نمايند و از هرگونه نفاق افكنى و تفرقه كه باعث اختلاف كلمه و كندى مبارزه ميباشد شديدا اجتناب ورزند. خداوند متعال به آنان كه در راه او و خدمت به اسلام و نجات مسلمين مبارزه با ظلم و بى‏داد مينمايند، پيروزى و سعادت جاودانى را وعده فرموده است (ان تنصروااله ينصركم و يثبت اقدامكم)
محمدرضا گلپايگانى ـ سيدكاظم شريعتمدارى ـ شهاب‏الدين نجفى مرعشى
در بولتن درج شد. براى بهره‏بردارى باستحضار رياست دايره عمليات برسد. 29 / 8 / 57
در پرونده 9292 بايگانى شود.

1ـ اصل : زنده نگذارند.