سند نامه ::
 
صدور اعلاميه توسط آيت الله گلپايگاني در مورد وقايع 29 بهمن تبريز
درباره : اعلاميه گلپايگانى پيرو شماره 10215 / 21 ه ـ 24 / 12 / 36

شماره : 10255 / 21 تاریخ 28 / 12 / 56
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم
به : مديريت كل اداره سوم 312

بدينوسيله يكبرگ اعلاميه مورد نظر بپيوست تقديم ميگردد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
دايره بررسى
9292 بايگانى شود. روحانى 12 / 1 / 37


حضرات آقايان علماء اسلام و حجج اسلام و مبلغين محترم شهرستان مذهبى تبريز دامت بركاتهم

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

مرقومه شريف آقايان محترم واصل و موجب تشكر، حوادث فجيع تبريز و قتل و جرح عده و كثيرى از مردم بى دفاع موجب تأثر شديد گرديد اناللّه‏ و انااليه راجعون. حقير از جانب خود و حوزه علميه قم اين مصيبت بزرگ را خدمت حضرات آقايان علماء و عموم مردم مسلمان و غيور آذربايجان خصوصا خانواده‏هاى مصيبت زده و داغدار تسليت عرض مينمايم. بعنوان تجليل و تقدير از فداكارى مردم مسلمان تبريز روز چهارشنبه 14 ع 1 / 98 حوزه علميه قم تعطيل و مجلس ترحيم در مسجد اعظم برگزار شد. اين فداكاريها در راه نصرت اسلام و احكام قرآن مجيد على‏رغم اعداء اسلام موجب مزيد عزت و عظمت مسلمين ميباشد. حمايت و پشتيبانى اهالى محترم آذربايجان و سائر شهرستانها از احكام و شعائر الهى و حوزه علميه قم علائق استوار و ناگسستنى قاطبه ملت مسلمان را با اسلام پيش از پيش آشكار ساخت. و بدنيا ثابت نموده كه نقشه‏ها و تلاشهاى استعمارگران و خيانتكاران براى محو آثار اسلام نقش برآب بوده و از بركت حقيقت اسلام، درك و شعور نسل معاصر در رشد و بيدارى و اتحاد روز افزون همه طبقات قويتر از آن شده كه بتوان مانند گذشته با زور و اسلحه و تبليغات و مطبوعات مزدور آنرا سركوب و از تجلى آن جلوگيرى نمود. حادثه تبريز را تاريخ در شمار حركتهاى مسلمانان براى دفاع از اسلام ثبت مينمايد. در عصر حاضر پس از نيم قرن و بيشتر كه ايادى استعمار با تمام قدرت با اسلام و قرآن بعناوين مختلفه مبارزه را ادامه مى‏دهند، بحول و قوه الهى اوضاع و اوراق تاريخ در تمام عالم بنفع اسلام و احكام مترقى قرآن و بر ضرر عمال استعمار عوض ميشود، و مسلمانان ملتزم و بيدار خود را براى حمايت از دين و اداء دينى كه به اسلام دارند براى صيانت حقوق انسانى و دفاع از آزاديهاى فردى و اجتماعى كه اسلام براى همه مقرر و لازم دانسته از هرگونه فداكارى دريغ ندارند. ديگر نمى‏توان مردم را با برنامه‏هاى مرتجعانه و حقارت بخش كه هزار و پانصد سال پيش اقناع نمود و مرتجعان نمى‏توانند شعائر دوره جاهليت را كه توحيد اسلام و احكام قرآن بر آنها خط بطلان كشيده تجديد نمايند. مرتجعين نمى‏توانند تاريخ اسلامى اين كشور را به تاريخ كفر و آتش‏پرستى تبديل كنند. دوران حكومت فردى و استبداد بپايان رسيد و ملتها از حقوق حقه خود دفاع مينمايند. حوادث قم و تبريز نشان ميدهد كه اين مملكت به يارى خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولى امر حجة بن‏الحسن المهدى ارواحنا فداه و حكومت حقه آنحضرت همچنان مسلمان خواهد ماند و از اسلام و ولايت اهل بيت پيغمبر اكرم صلوات‏اله عليهم اجمعين جدا نخواهد شد. اگر حكومت قانونى وجود داشت بجاى توجه بر اعتراضات منطقى و صحيح و احترام به احساسات مردم با اسلحه به آنها پاسخ داده نمى‏شد و سپس، اين حادثه را به عوامل خارجى و فرقه‏هاى غير معلوم‏الوجود مستند نمى‏كردند و عده‏اى بى‏گناه را متهم و دستگير نمى‏نمودند. روحانيت و ملت مسلمان اين روش‏هاى ضد انسانى را محكوم مى‏كنند و هرگز تسليم برنامه‏هاى ضد اسلامى نمى‏شوند. قاطبه مردم مسلمان و جامعه روحانيت خواستار اجراى احكام اسلام، عدالت اجتماعى، برقرارى نظام اسلامى مى‏باشند. از خداوند متعال مزيد عزت اسلام و مسلمين و رفع شر كفار و معاندين را در پرتو اتحاد كلمه مسئلت دارم.
اِنْ‏تَنْصُروااللّه‏َيَنْصُركُمْ‏وَيُثَبِتْ‏اَقْدامَكُمْ.
21 ربيع‏المولود 1398
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى
9292 بايگانى شود