سند نامه ::
 
اظهار تأثر شديد آيت الله گلپايگاني از وقايع 19 دي ماه 1356 در قم
بسم‏ اللّه‏ الرحمن الرحيم

حضرت مستطاب آيه‏اللّه‏ معظم آقاى حاج سيداحمد خوانسارى دامت بركاته

با ابلاغ سلام دو روز پيش نامه‏اى بحضور محترم ارسال شد و چون همه بى‏صبرانه منتظر اقدام و جواب ميباشند مجددا تصديع ميدهم مقالات اخير بعض جرائد و حمله باحكام مقدس اسلام و تهمت و توهين بمقام شامخ روحانيت موجب نگرانى و انزجار و تشنج شديد گرديده و مأمورين دولت بجاى توجه باعتراض صحيح و منطقى آقايان طلاب و مردم بى دفاع اعمالى كه در تمام جوامع بشرى محكوم است مرتكب و با اسلحه گرم با آنها روبرو شدند و عده‏اى بى گناه را به قتل رسانده و جمع زيادى را مجروح و مصدوم نمودند كه حال بعض آنها وخيم است. انالله و انااليه راجعون. بطور مسلم اگر باحساسات و اعتراضات مردم احترام و توجه كرده بودند اين واقعه خونين پيش نمى‏آمد. ضمن اظهار تاثر شديد از اين فاجعه بزرگ و تسليت بعموم مسلمين و تشكر از اتحاد و همدردى طبقات مختلف و تعطيل عمومى قم بدينوسيله اعلام ميدارم كه حقير و سائر علماء اعلام دامت بركاتهم هميشه مخالفت خود را با تصويبات و مقررات ضد اسلامى بوسيله نامه و تلگراف و تذكرات شفاهى صريحا اظهار داشته‏ايم و حجت را بر همه تمام نموده‏ايم. و ساحت مقدس روحانيت و هر مسلمان واقعى از موافقت با مقررات مخالف شرع و همكارى با عمّال استعمار منزه و مبراست مستدعى است به مسئولين امور اخطار فرمائيد كه مسئوليت اين حوادث فجيعه كه هم اكنون با دستگيرى و تبعيد بعض فضلا و طلاب محترم و سلب آزادى از مردم ادامه دارد متوجه آنهاست و در برابر خداوند متعال مسئول هستند و جوابى نخواهند داشت ولاتحسبن اللّه‏ غافلا عما يعمل الظالمون. در خاتمه نصرت اسلام و مسلمين و مزيد عظمت حوزه‏هاى علميه و سلامت و دوام تاييدات عالى را در ظل توجهات خاصه حضرت ولى عصر اروحنا فداه از خداوند متعال مسئلت دارم.
2 / صفر / 98 محمدرضا الموسوى الگلپايگانى