سند نامه ::
 
نارضايتي شديد آيت الله گلپايگاني از اقدامات دولت
موضوع : سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى در پايان درس

از : 21 ه تاریخ 22 / 9 / 56
به : 312 شماره : 6080 / 21


روز 16 / 9 / 36 آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم در پايان درس خود بمناسبت تعطيلى ايام محرم سخنرانى نموده و ضمن نصيحت به طلاب به چند مورد از اقدامات دولت بشرح زير حمله كرد.
1ـ در مورد حجاب صحبت كرده و اظهار داشت دولت در نظر دارد حجاب را از بين ببرد و بر خلاف نص صريح آيه شريفه اقدام ميكند.
2ـ به بسته بودن مدرسه فيضيه شديدا اعتراض كرده و گفت با اين اقدام ميخواهند جلو پيشرفت اسلام را بگيرند.
3ـ در مورد بهره بانكها صحبت كرده و آنرا رباخوارى دانسته و تحريم نموده.
4ـ در مورد تعويض مجدد تاريخ از هجرى به تاريخ شاهنشاهى شديدا حمله كرده و گفت تاريخ هجرت پيغمبر را از بين ميبرند و بجاى آن تاريخ آتش‏پرستى را رواج ميدهند و اينگونه كارها براى تضعيف اسلام است.
5ـ در مورد ممانعت از مسافرت مردم مسلمان جهت زيارت خانه خدا و عتبات اظهار داشت چرا مردم را نميگذارند به مكه بروند آخر اين مملكت اسلامى است ولى تمام كارهاى دولت مخالف شرع مقدس اسلام است چرا زيارت خانه خدا كه از واجبات دين مقدس اسلام است جلوگيرى ميكنند و در خاتمه از عدم آزادى وعاظ و منبريها انتقاد نمود و اضافه كرد با اين همه گرفتاريهائى كه براى اسلام و مسلمين درست كردند باز هم مردم اسلام را رها نميكنند و گفت كه حتى از هندوستان نيز از ما واعظ و مبلغ خواسته‏اند هر كس داوطلب باشد كه به هند برود من مخارجش را تامين ميكنم.
نظريه شنبه ـ منبر امروز گلپايگانى خيلى جالب بود و تاكنون گلپايگانى اينقدر آتشى صحبت نكرده بود.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است بطوريكه از طريق منابع ديگر كسب اطلاع شده گلپايگانى از مساله‏اى كه در روزنامه رستاخيز عليه حجاب نوشته و آنرا حتى در صدر اسلام نفى كرده شديدا ناراحت شده و انگيزه وى از سخنرانى فوق باين علت بوده است. شراره
نظريه دوشنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. پارسا
نظريه سه‏شنبه : صحت خبر و نظريه يكشنبه كاملاً مورد تاييد بوده گرچه اظهار مطالب فوق موجب تحريك طلاب و وعاظ مى‏شود ولى كم توجهى بوى و مطالب عنوان شده از جانب دستگاههاى مملكتى موجب خواهد شد كه خود دست از تحريكاتش بردارد.
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى به كلاسه 9292 بايگانى شود. 3 / 10 / 36
دايره بررسى قبلاً به عرض رسيده. پارسا