سند نامه ::
 
تأسيس مدرسه علميه دخترانه در قم
موضوع : تأسيس مدرسه علميه دخترانه وسيله آيت‏اله گلپايگانى در قم

از : 21 ه تاریخ 30 / 7 / 56
به : 312 شماره : 6040 / 21


ساعت 2200 روز 16 / 7 / 36 مجتبى بروجردى داماد شيخ محمدحسين بروجردى را كه ساكن مشهد است و بقم آمده بودند ملاقات كردم وى ضمن صحبت اظهار داشت آيت‏اله گلپايگانى اخيرا مدرسه علميه دخترانه‏اى تاسيس كرده و به اين منظور منزلى در خيابان صفائيه اجاره كرده است شرايط تحصيل در اين مدرسه داشتن سن بالاتر از 16 سال و پوشيدن چادر مشكى است مدرسه مذكور شبانه روزى است و در آن كتب علمى و دينى و اخلاقى و همچنين قرآن تدريس مى‏گردد. بدنبال اين اطلاع تحقيقاتى انجام و مشخص گرديد كه عبدالسيد محمودى واعظ با موافقت قبلى آيت‏اله گلپايگانى بعد از ماه رمضان تعدادى دختر از يزد همراه آورده و در منزل خود نگهدارى نموده و ده نفر دختر هم از كرمان آورده تا اينكه منزل مذكور زير نظر محمودى و سيدمهدى گلپايگانى آماده شد مدرسه مذكور در حال حاضر داراى 63 نفر دانش‏آموز است كه از كرمان و يزد و مشهد و اراك و قم در اين مدرسه جمع شده و با وسائل و تجهيزات كامل بصورت پانسيون ميباشند ضمنا در همان موقع شايع بود كه عبدالسيد محمودى گفته است من نمى‏توانم از منبرهايم صرفنظر كرده و هميشه وقتم را در اين مدرسه صرف كنم لذا قرار بود فرد ديگرى را براى سرپرستى مدرسه تعيين كنند تا اينكه روز 27 / 7 / 36 همسر شيخ مجتبى نجفى بروجردى بنام بانو صديقه اظهار داشت سيدمهدى گلپايگانى اصرار دارد كه من در مدرسه جديدالاحداث كه در صفائيه افتتاح كرده‏اند تدريس كنم ولى من قبول نكردم ولى دخترم عصمت كه سال گذشته در مكتب توحيد تحصيل ميكرد حال در اين مدرسه گلپايگانى هم تحصيل ميكرد حال در اين مدرسه گلپايگانى هم تحصيل ميكند و هم تدريس ميكند وى افزود مدير داخلى مدرسه مذكور خانم دادگر است كه قبلاً آموزگار بوده و بازنشسته شده و محمودى واعظ هم كه قبلاً سرپرستى مدرسه را داشت استعفا كرده و بجاى او سيد على اكبر يزدى فرزند سيد عبدالوهاب باتفاق خواهرش به امور مدرسه رسيدگى ميكنند و سيدمهدى گلپايگانى هم هر روز صبحها بمدرسه آمده و سركشى ميكنند. آدرس مدرسه مذكور خيابان صفائيه جنب كوچه غروى مقابل ساختمان دارالايتام ساختمان 4 طبقه داراى درب آهنى مشبك و بدون تابلو و پلاك مى‏باشد.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : مفاد گزارش صحيح است عبدالسيد محمودى فرزند عليباز در ستاد داراى سابقه بوده و همانطور كه مستحضرند از مدتها قبل درصدد تشكيل مؤسسه‏اى براى نسوان در كرمان يا قم بوده و اكنون بوسيله گلپايگانى موفق به انجام اين كار شده و گلپايگانى نيز اين اقدام را بمنظور رقابت با دارالزهراى شريعتمدارى انجام داده ضمنا مديريت داخلى مدرسه مذكور در حال حاضر بعهده خانم انورالملوك اديب دادگر است كه قبلاً آموزگار بوده و در حال حاضر بازنشسته شده است. شراره
نظريه دوشنبه : مفاد خبر و نظريه يكشنبه مورد تاييد است. پارسا
نظريه سه‏شنبه : صحت خبر و نظريه دوشنبه مورد تائيد است. رهبر
دايره بررسى گزارش تهيه شود.