سند نامه ::
 
درخواست از طلاب جهت مقابله با ايجاد شبهات ديني در بين مردم
درباره تعطيل دروس علوم دينى در حوزه علميه قم

شماره : 820 / 21 تاریخ 29 / 3 / 56
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم
به : مديريت كل اداره سوم 312


باستحضار ميرساند در تاريخ 25 / 3 / 36 آيات ثلاثه مقيم قم پس از اعلام تعطيل تابستانى دروس علوم دينى در حوزه علميه. آيت‏اله گلپايگانى در ساعت 1000 در محل مسجد اعظم پس از خاتمه درس ضمن سخنرانى اظهار داشت در مدارس اين مملكت كه تشكيلات اوليه آن در خارج طرح‏ريزى شده كليه اديان مثل مسيحى. يهودى و نصرانى در بين مردم شك و شبهه ايجاد كرده‏اند پس وظيفه شما است كه ضمن بازگو كردن احكام دين اين ترديد و شبهه را رفع به‏نمائيد زيرا خوشبختانه اتفاق افتاده است وقتى كه با اين گونه اشخاص به صحبت مى‏نشينيم با چند كلمه سئوال و جواب بآنها روشن شده و از ما تشكر مينمايند. همانطورى كه در اثر وجود مدارس پيشرفته ديگران اسلحه تفنگ ساخته‏اند و با آن پيش ميروند ما هم بايد در مقابل اينگونه شبهات اسلحه خود را آماده نمائيم كه اسلحه ما عبارت است از دانش و علم و بوسيله كتاب و جزوه مردم را به اعتقادات خود آشنا نموده و احكام قرآن را بمردم ياد ميدهيم. خداوند در اين راه به شما توفيق عنايت فرمايد.
سخنرانى نامبرده ساعت 1100 خاتمه پذيرفت و طلاب متفرق شدند.
ضمنا طلاب مقيم قم روز 29 / 3 / 36 پس از اخذ شهريه خود بتدريج قم را ترك خواهند نمود.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
در گزارش وقايع روزانه درج شد. 2 / 4 / 36 اصل در 129343 است در پرونده 9292 بايگانى شود. 12 / 3 / 36