سند نامه ::
 
... چرا با روحانيت اينطور معامله ميشود؟
موضوع : سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى پيرو 2957 / 21ـ 28 / 6 / 52

از : 31 تاریخ 31 / 6 / 52
به : 312 شماره : 2472 / 21


صبح روز چهارشنبه 28 / 6 / 52 آيت‏اله گلپايگانى كه بمنظور درس به مسجد اعظم آمده بود به منبر رفته و اظهار داشت چون ممكن است عده‏اى از آقايان روز شنبه و يكشنبه بمسافرت تبليغات بروند لذا من مطالبى دارم كه امروز بيان ميكنم و ادامه داد كه در اين زمان كه زمان غيبت امام زمان است ترقيات مادى به حد اعلا رسيده ولى. دين و معنويت و فضائل انسانى از بين رفته و روى اين اصل كفار در صدد برآمدند تا نام ديانت را از دنيا بردارند نه فقط اسلام بلكه خدا را بخصوص اسلام و بالاخص شيعه كه بيشتر با مقاصد آنان منافات دارد و لذا در تمام ممالك اسلامى در صدد برآمدند به عناوين مختلفه دين را تضعيف كنند و مهمترين عامل براى كوبيدن هر دينى روحانيت آن دين است و باين مناسبت آن عده از كفار كه با هم اختلاف هم دارند متحد شدند در اين جهت كه دين اسلام بخصوص شيعه را بايد از بين برد تا دنيا دنياى مادى بشود و اسم آخرت را نبرند حالا براى مدافعه با تصميمى كه آنها گرفتند مدافع منحصر شما و امثال شما هستيد و لذا در اين زمان خيلى مدافع امام زمان و ياور دين خيلى كم شده و اسلام امروز غريب است و اين مسئله بر ما و شما وظيفه سنگينى است و بايد در مقابل قواى دنيا ما قيام كنيم. امروز در ميان نفوس ميدانيد كه چقدر با توحيد مخالفند و چقدر با اسلام مخالفند و در بين مسلمين چقدر مخالف مذهب تشيع هست فقط اين عده قليل هستند كه بايد از اسلام و شيعه دفاع كنند لذا چه زمانى كه در حوزه هستيد و چه زمانى كه بمسافرت تبليغاتى ميرويد هميشه اين موضوع منظور نظر شما باشد كه ميخواهم يارى خدا و دين و امام زمان را بكنم و مسلم بدانيد كه خدا هم يارى شما را خواهد كرد از زمانى كه حوزه بدست مرحوم حاج شيخ عبدالكريم تشكيل شده تاكنون هميشه اين مشكلات براى حوزه بوده و ميخواستند كه حوزه را از بين ببرند ولى بحمداله تاكنون موفق نشده‏اند و خداوند حفظ كرده و به مشكلات اعتنائى نكردند. كتك بوده. ضرب بوده. خرابى بوده. تبعيد به ممالك خارجه بوده و هر چه پيش آمده خداوند حوزه را حفظ كرده چنانكه الآن هم جمعى از فضلا و مدرسين و طلاب يا در زندان هستند و يا در تبعيد هستند در هواهاى صعب و بد بعضى‏ها نامه نوشتند بسيار در زحمت هستند از جهت هوا و يا آنها كه در زندان هستند مسموع ميشود كه در شكنجه و زحمت هستند و اينها باعث نميشود كه خدا نكرده آنها در مرام و مسلك خودشان سست بشوند آخر كسى نميپرسد چرا با روحانيت اينطور معامله ميشود؟ بنده خيلى متأثر شدم راه مستقيم كه نداشتم ناچار فرستادم خدمت بعضيها بلكه بتوانم آنها را نجات بدهم اين چند وقت كه صحبتى نكردم منتظر نتيجه بودم متأسفانه اثرى نديدم اميدوارم بعد اثرش ظاهر شود در هر حال هيچكس نيست كه بگويد شما چرا با روحانيون دين خودتان مبارزه ميكنيد آيا در اين مملكتى كه اينهمه توهين‏ها به روحانيت شيعه ميشود به يك روحانى يهودى هم اين اهانتها ميشود؟ جرئت ميكنند به يك ملاى يهودى تو بگويند چرا بايد شيعه اينطور باشد. وقتى كه شنيدم در مسجد شاه اصفهان خارجيها آمدند الاغ آوردند و در مسجد نمايش دادند و زنهاى لخت آوردند من گفتم جرئت ميكنند در يك كليسا يك الاغ ببرند چرا بايد اينطور باشد كسى نيست كه انسان باو تظلم بكند چرا بايد با علما اينطور رفتار كنند و با طلاب آنطور در حاليكه اعتقاد من اينست كه حفظ استقلال مملكت ما بدست همين علما و روحانيون است اگر خداى نخواسته اين روحانيون نبودند الآن مملكت ما هم مثل ساير ممالك كمونيست شده بود. آنها يك دستگاه باز كردند دستگاه تهديد و يك دستگاه باز كردند دستگاه تطميع و باين وسيله يكعده را تهديد ميكنند و يكعده را تطميع تا اختلاف بين روحانيون بياندازند از حوزه مقدسه قم بلكه از خيلى از شهرها هم افرادى گرفتند جرم اينها چيست كه گرفتند در كاغذ نوشتند كه ما ميپرسيم جرم ما چيست ما را تبعيد كرديد ميگويند ما نميدانيم از تهران دستور است آخر به چه جرمى؟ بهرحال اگر آنها گمان بكنند باين نيرنگ‏ها و باين نقشه‏ها اهل علم دست از كار بردارد و روحانيت تسليم بشود خير روحانيت از اول اعلام كرده كه ما در احكام خلاف تسليم نمى‏شويم و لذا در هر جايى كه خواستند قانون جعل كنند به آنها تذكر داده شده و اعتراض شده كه اين قانون صحيح نيست و موافق دستور پيغمبر نيست. اينها خيال كردند ميتوانند حوزه را مسخر كنند و مقهور خودشان كنند. اشتباه كردند.
اول گفتم و اعلام كردم كه دخالت اوقاف در حوزه‏هاى علميه نامشروع است. دخالت اوقاف در مساجد نامشروع است در موقوفات نامشروع است موقوفاتى كه براى حضرت سيدالشهداء براى پيغمبر بوده اينها همه را فروختند و اسم آنرا گذاشتند تبديل به احسن و طورى درست كردند كه تا چند سال ديگر اسمى هم از آنها نيست موقوفاتى كه مربوط به مذاهب باطله است و براى گمراه كردن است و براى نفاق بين مسلمين است هيچ جرئت ميكنند دست بزنند ولى موقوفاتى كه براى امام حسين بوده بايد فروخته شود و تبديل به احسن شود احسن آن چه چيز است؟ باشگاه درست كنند. مجامع فاسده درست كنند اين معنى تبديل به احسن است خيلى اشتباه ميكنند. ما وظيفه و دين خود را ادا كرديم ولى اين كار براى خودشان بيشتر از ما ضرر دارد. براى اينكه مملكت خودشان را خراب ميكنند اين قوانين توحش كه درست كردند عده‏اى جوان شهوت‏پرست نشستند و ديگران هم تحت تأثير آنها قرار گرفتند در اين مملكت آدم عاقل نيست. آدم عاقل در اين مملكت نيست كه بگويد چرا فضائل انسانيت را از دست ميدهيد. چرا خودتان را شبيه حيوانات ميكنيد. چرا به آن چيزهايى كه حتى حيوانات از آن متنفر هستند عمل ميكنيد. در هر حال آنچه وظيفه است گفتيم شما هم ثبات قدم داشته باشيد با اين وسائل دست از دينتان برنداريد تقريبا اين عرايضى كه كردم حجت را بر شما و بر ديگران تمام كردم.
نظريه شنبه ـ مطالب فوق از روى نوار پياده شده و نوار آن موجود است.
نظريه يكشنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه سه‏شنبه ـ باتوجه بطرح تضعيف گلپايگانى بنظر ميرسد سخنرانى وى بطور مطلوب در روحانيون اثر نداشته است.
آذرخش
در اين زمينه قبلاً اقدام شده است.
9292 بايگانى شود