سند نامه ::
 
ميخواهند قرآن را از بين ببرند
موضوع : سخنرانى گلپايگانى
پيرو 3955 / 21 ـ 3 / 12 / 49
از : 21 تاریخ 4 / 12 / 49
به : 316 شماره : 4942 / 21


روز دوشنبه 3 / 12 / 49 گلپايگانى بمناسبت فرارسيدن ماه محرم و اتمام درس در مسجد اعظم بمنبر رفت و پس از مقدارى درس دادن گفت من در روز عرفه دعائى از حضرت سجاد ميخواندم و به سه جمله آن برخوردم كه ميخواهم براى شما نقل كنم.
اول اينكه حضرت سجاد ميگويد انسان نبايد غير از خدا از كسى چيزى بخواهد. دوم اينكه انسان نبايد نزد كافر و فاسق برود و از او چيزى بخواهد. سوم اينكه حضرت سجاد فرموده خدايا مرا يارى و نصرت مده براى از بين بردن احكام تو و يا اينكه دستى باشم براى از بين بردن قرآن. سپس اظهار داشت كه تمام ماديون و قدرتمندان دنيا دست بدست هم دادند براى از بين بردن اديان چه مسيح چه اسلام و چه ساير اديان و افزود كه مثلاً از اسلام فقط اسمى باقى مانده ميخواهند قرآن را از بين ببرند و اين باين معنى نيست كه بيايند رسما قرآن را آتش بزنند زيرا مسلمانان اعتراض ميكنند بلكه ميآيند در مقابل احكام قرآن قانون وضع ميكنند و هر كجا بوئى هم از دين بيايد از بين ميبرند آيا از قوانين اسلام و قرآن بكدام يك آن عمل ميشود مسئله حجابش را عمل ميكنند؟ آيا اين قضات و دستگاههاى داورى كدام به دستور اسلام عمل مى‏كنند فقط همين نماز و روزه باقى مانده اينهم گفتند توپ سحر1 لازم نيست تعطيلات و جشنها را حذف كردند و مى‏گويند پرچم مشكى نزنيد. گاهى بوسيله روزنامه و مجلات گاهى بوسيله باز كردن سينما بنام اينكه مركز آموزشى است دختر و پسرى را پهلوى هم مينشانند. عجيب اينست كه ميخواهند براى از بين بردن احكام دين از خود ما هم استفاده كنند و ميگويند شما بدست خودتان بياييد اين كارها را بكنيد سپس طلاب را موعظه و ارشاد نمود كه شما سربازان امام زمان هستيد و وظيفه سنگينى درباره ارشاد مردم بعهده داريد و در خاتمه گفت آيا درست است يك زن و مرد مسلمان مقابل هم بنشينند و صحبت كنند آيا ديگر احكام ازدواج و طلاق اسلام اجراء ميشود و مجددا يادآور شد كه از احكام اسلام فقط اسمى باقى مانده است.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است.
شرربار
نظريه سه‏شنبه ـ بطوركلى از اظهارات گلپايگانى چنين استنباط ميشود نامبرده كماكان بتحريك طلاب و تضعيف قوانين موضوعه مبادرت ميورزد و مسئله حجاب و اختلاف زن و مرد و حمله بدستگاه قضائى و مجلات و سينما و بعد محو دستورات قرآن كلاً مسائلى است كه مطابق ميل ايشان نبوده و سعى دارد بانحاء مختلف اين موضوعات را در افكار طلاب نشانده و بآنها تزريق نمايد كه در تبليغات خود در روستاها مد نظر قرار دهند. شرربار
نظريه 21 ـ نظرى نيست
در گزارش روزانه درج شد. اوانى
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود. 11 / 12

1ـ در آن ايام (سالهاى 48 و 49) مرسوم بود براى اطلاع مسلمانان روزه‏دار از اوقات شرعى افطار و يا سحر در ماه مبارك رمضان با شليك توپ‏هاى صدادار، اوقات مذكور را اعلام مى‏كردند. رژيم پهلوى طى دستورى به قسمت مربوطه از آن جلوگيرى بعمل آورد.