سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : هر روز عملي بر خلاف دين انجام مي دهند
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 16 / 7 / 47
به : 316 شماره : 2983 / 21


روز 13 / 7 / 47 كه مصادف با فرا رسيدن ايام البيض (روزهاى 13ـ14ـ15 رجب) بود و به همين مناسبت طبق معمول سنواتى عده‏اى از طلاب حوزه علميه قم در مسجد امام بيتوته نموده و معتكف مى‏شوند آقاى گلپايگانى پس از اتمام جلسه درس خود گفت چون فردا سيزدهم رجب و آغاز ايام‏البيض1 مى‏باشد و عده‏اى قصد دارند معتكف گردند و با توجه به اينكه اين مراسم يك عبادت اسلامى است لذا درس به مدت سه روز تعطيل است و التماس دعا دارم و دعا كنيد خداوند مصيبت ما را در دينمان قرار ندهد چون فعلاً مصيبت ما در دين است و هر روز عملى برخلاف دين انجام مى‏دهند و متدينين را تحت فشار مى‏گذارند و از طلاب خواست تا دعا كنند كه متخلفين را موفق نگرداند.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحيح به نظر مى‏رسد. مرشد
نظريه امنيت داخلى ـ آيت‏اله گلپايگانى در مقام آيت‏اللهى باقى [هر] كس مطلبى كه تقريبا جنبه مخالفت داشته باشد عنوان
[مى]كند. مفاد گزارش صحيح است مطالب تندى اظهار نموده است. روحانى در پرونده گلپايگانى بايگانى شود كاشى 27 / 7 / 47
------------------------------------

1ـ ايام‏الابيض به شبهاى 13 و 14 و 15 هر ماه اطلاق مى‏گردد. از آنجا كه در اين ايام قرص ماه در حال تكميل شدن است، لذا شبهاى مذكور از روشنى بيشترى برخوردار مى‏باشد.