سند نامه ::
 
آنها ميخواهند اساس حوزه علميه قم را متزلزل سازند
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 7 / 7 / 47
به : 316 شماره : 2708 / 21

ساعت 9 صبح روز سه‏شنبه 2 / 7 / 47 يكى از طلاب حوزه علميه قم براى ديدن آيت‏اله گلپايگانى به منزل وى رفته و ضمن ملاقات طلبه مذكور به گلپايگانى اظهار مى‏دارد. من مدت هفت ماه است كه طبق دستور شما شهريه‏ام قطع شده است و نامم را هم از دفتر شهريه حذف كرده‏اند فقط به اتهام اينكه من به دارالترويج (سازمان اوقاف) رفته و در اداره آموزش و پرورش قم امتحان داده‏ام حالا علت موضوع چيست كه به من شهريه نمى‏دهند گلپايگانى در پاسخ گفت علتش پرواضح است دولت مى‏خواهد براى اجراى برنامه شرم‏آور خود شما محصلين كم تجربه را وسيله‏اى قرار داده و اساس حوزه علميه قم را متزلزل سازد مگر شما نشنيديد من در منبر حرمت اين كار را اعلام كردم چرا رفتيد طلبه مذكور جواب داد من متوجه نبودم و قول مى‏دهم ديگر به دارالترويج نروم گلپايگانى جواب داد من تحقيق مى‏كنم اگر اين طور بود شهريه به شما پرداخت خواهم كرد ما كه با كسى دشمنى نداريم ولى شما را برحذر مى‏داريم از اينكه بعد از 12 سال كه پول امام زمان را خرج كرده‏ايد انصاف نيست در حين خدمت در اين روزگار بد فرار كنيد سپس از طلبه مذكور خواست تا اسامى طلابى را كه در سازمان اوقاف شركت مى‏كنند براى وى آورده تا پاداش خوبى به او بدهد در خاتمه از طرف وى مبلغ 500 ريال به طلبه مذكور داده شد. نظريه منبع ـ نظرى ندارد. نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد.
نظريه امنيت داخلى ـ آيت‏اله گلپايگانى و ديگر آيات در مورد طلاب دارالترويج حساسيت دارند و به محض اينكه بفهمند طلبه‏اى در دارالترويج ثبت نام كرده شهريه او را قطع مى‏كنند اين طلبه نيز به اين درد مبتلا شده و علت پرسش گلپايگانى نماينده حساسيت او است نسبت به طلاب دارالترويج. روحانى. 9292