سند نامه ::
 
سخنراني آيت الله گلپايگاني براي طلاب در مسجد اعظم قم
موضوع : سخنرانى آيت‏اللّه‏ گلپايگانى پيرو : 669 / 21ـ12 / 3 / 45

از : 21 تاریخ 16 / 3 / 45
به : 316 شماره : 817 / 21

صبح روز 11 / 3 / 45 آيت‏اله گلپايگانى بعد از اتمام درس در مسجد اعظم قم به مناسبت آغاز تعطيلات تابستانى براى طلاب سخنرانى نمود و ضمن آن اظهار داشت ما از اين همه ناراحتى و صدماتى كه براى روحانيت و مردم مسلمان روا مى‏دارند نهايت تأثر را داريم زيرا همه مى‏دانيد در اين چند سال اخير چه پيشامدها و ضرباتى بر پيكر روحانيت وارد گشته است. همه مشاهده نموديد كه در مدرسه فيضيه چه گذشت و چه خسارات هنگفتى را متحمل شديم چقدر تلفات داديم و چطور عده زيادى به زندان رفته و شكنجه و آزار ديدند بارى اين ناراحتيها فراموش شدنى نيست و اگر كسى اين وقايع را ناديده بگيرد حتما بشر نيست و عقل صحيحى ندارد پس ما بايد به فكر چاره بوده و در برابر اين حوادث مقاومت نمائيم تا به نتيجه مطلوب برسيم من پس از مراجعت از مكه ملاحظه نمودم كه ناراحتيهاى تازه‏اى فراهم شده و خيلى متأثر شدم و در اين مورد اقداماتى انجام داده‏ام كه اميدوارم نتيجه خوبى داشته باشد نامبرده افزود در زمان مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى نيز ضربات سنگين بر پيكر روحانيت وارد كردند حتى روضه خوانى نيز ممنوع گرديد ناچار مرحوم حائرى شخصى به نام حاج ابوالفضل گلپايگانى را براى تحصيل به عراق1 اعزام نمود ولى وى در نامه اعلام كرد كه در اينجا نيز كسى دنبال درس نمى‏رود و از وى خواست كه دوباره وسايل عزيمتش را به قم فراهم سازد ولى حائرى پاسخ داد شما بايد در آنجا بمانيد حتى اگر يك نفر باشيد بايستى فعاليت نمائيد بالاخره كسى با شما هم صدا خواهد شد و به مرور تعداد زيادى دور خود جمع خواهيد كرد. بارى امروز هم مى‏بينيد كه در اثر زحمت و پشت‏گرمى تعداد 7 هزار نفر طلبه و اهل علم در قم موجود است و اگر چنانكه اينها اراده‏اى به خرج نمى‏دادند امروزه عده‏شان به اين پايه نمى‏رسيد من اميدوارم شما هم سعى كنيد و زحمت بيشترى را متحمل شويد پس وظيفه ماست كه به هيچ وجه نبايد مأيوس شويم زير خداوند نيز در قرآن مى‏فرمايد اگر شكست خورديد نوميد نشويد. وى اضافه نمود روزى شخصى از بوذرجمهرى سؤال كرد چرا شما هر قدر شكست مى‏خوريد عقب‏نشينى نمى‏كنيد وى پاسخ داد اگر نوميد بشوم شكست من قطعى است و وضع بدتر خواهم داشت. نامبرده سپس درباره وضع تحصيلى طلاب صحبت كرد و آنها را تشويق به فعاليت بيشتر نمود و ضمن اين بحث افزود كه در سابق قفقاز و قسمت بزرگى از آذربايجان متعلق به ايران بود ولى در اثر بى‏لياقتى مسئولين آنجا به دست بيگانگان افتاد و نتوانستند حفظ نمايند. بعد گفت كه ما وظيفه مهمى به عهده داريم و بايد جان مردم را حفظ نمائيم البته بدانيد كه ممكن است دشمنان با ما دم از دوستى و سازش بزنند ولى پرواضح است كه اين كار به خاطر نفع خودشان است زيرا به ما احتياج دارند و مى‏خواهند بدين وسيله به هدف و مقصود اصلى خود نايل گردند پس هميشه بيدار باشيد. در خاتمه وى براى موفقيت بيشتر طلاب و روحانيون دعا نمود و به سخنان خود خاتمه داد.
آقاى صابرى بهره‏بردارى شود 22 / 3
در پرونده 9292 بايگانى شود.


1ـ اراك فعلى.