سند نامه ::
 
اظهار تأسف شديد آيت الله گلپايگاني از اوضاع مملكت
موضوع : تعطيل جلسات درس آيت‏اله گلپايگانى

گيرندگان : ساواك
شماره : 1415 تاریخ 12 / 3 / 45


طبق اطلاع واصله از قم، قبل از ظهر روز 11 / 3 / 45 آقاى گلپايگانى به مناسبت فرا رسيدن تابستان جلسات درس خود را تعطيل نموده و در خاتمه درس به طلاب اظهار داشته : «آقايان ما از وضع و اوضاع فعلى خيلى متأثريم و مى‏دانيم شما هم قطعا متأثريد، ما بايد مشغول تبليغات خودمان باشيم، درس بخوانيم، فعاليت دينى نمائيم در زمان قبل از مشروطيت مسلمين بر كفار تسلط داشتند، ولى در حال حاضر آنان به ما تسلط يافته يعنى سينماها، كاباره‏ها، اماكن فساد ظاهر مى‏شود از طرف آنها است كه بر ضد دين مبين اسلام عمل مى‏كنند، ما جز فعاليت دينى چيزى ديگر نداريم، از شما خواهش دارم در بلادى كه مى‏رويد مردم را هدايت به خدا و دين بكنيد، مجلس‏هايى كه برقرار است و تدريس مى‏شود كسى مانع درس ما نشده و نمى‏شود.
آقاى صابرى 14 / 3