سند نامه ::
 
اعلاميه آيت الله گلپايگاني در مورد بازداشت امام خميني و عده اي ديگر از علما و روحانيون
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

امروز شانزده روز است كه حضرات آيات عظام و علماء بزرگ و مبلغين عاليمقام شيعه در بازداشت1 بسر مى‏برند ما مى‏دانيم اين اهانت‏ها موجب تحقير رجال روحانى نمى‏شود و براى‏ما باعث كمال افتخار مى‏باشد كه به جرم دفاع از حريم احكام قرآن زندانى و به ائمه طاهرين تأسى داشته‏ايم تاريخ مذهب شيعه براى اولياء دين از اين گونه حوادث و حبس‏ها بسيار ديده است چيزى كه شديدا اسباب تأسف مى‏باشد اين است حكومتى كه خود را شيعه معرفى مى‏كند به چنين اقدام دست زده است اگر اين اهانت‏ها در هر كشور ديگرى به روحانيت و ملت شيعه شده بود
حكومت ايران كه بايد مروج و پيرو مذهب شيعه باشد مكلف بود هرگونه كوشش و اقدام را در رفع اين اهانت بنمايد ليكن متأسفانه خودش علماء و آيات و مفاخر علمى و رئيس شيعه را بازداشت مى‏كند هرچه مدت اين حبس‏ها ادامه يابد نگرانى و احساسات ملت شيعه در ايران و خارج بيشتر و انكسار خاطر حضرت ولى‏عصر ارواحنا فداه تجديد مى‏شود.
بازداشت حضرات آيت‏اله خمينى و آيت‏اله قمى و آيت‏اله محلاتى و ساير علماء و مبلغين بازداشت ملت شيعه و اهانت به مذهب و دين اسلام است حقير همان طورى كه در اعلاميه 13 محرم تذكر دادم انزجار شديد خود را از اين توهينات اظهار و اعلام مى‏دارم مراجع شيعه در مورد مخالفت مقررات اخير با احكام شرعيه اتفاق رأى داشته و دارند و انشاءاله تعالى با تشريك مساعى و هم قدمى و اتحاد كلمه مقاصد مشروعه خود را تعقيب خواهند نمود و فتاوى و احكام ايشان واجب‏الاتباع است. از خداوند متعال نصرت و عظمت اسلام و استخلاص آقايان و رفع
نگرانى مسلمين را مسئلت نموده و اميد است همه را به راهى كه خير و صلاح است هدايت فرمايند.
به تاريخ 27 / محرم الحرام 1383
محمدرضاالموسوى الگلپايگانى.
رونوشت برابر با رونوشت است 1 / 4 / 42
---------------------------------------------
1ـ فاجعه 15 خرداد 1342 به دنبال سخنرانى آتشين و كوبنده عصر عاشورا توسط امام خمينى (ره) عمليات فاشيستى رژيم پهلوى آغاز گرديد و همزمان با دستگيرى رهبر نهضت اسلامى ايران و بسيارى از علما و وعاظ و شخصيت‏هاى ذى‏نفوذ در قم، تهران، و شهرستانها زمينه يك سركوب وحشيانه و خونين توسط ايادى دژخيم فراهم گرديد. اجتماعات و تظاهرات مردمى زنان و مردان در اعتراض به بازداشت امام در قم، تهران و برخى از شهرستانها با هجوم نيروهاى مسلح و مأمورين خون‏آشام به خاك و خون كشيده شد. رژيم درمانده، دانشگاه را با تانك و مسلسل و افراد مسلح به محاصره درآورد. سيل خروشان كشاورزان غيور و كفن پوش ورامين، دهقانان كن و مردم جماران به سوى تهران سرازير شدند و اقشار مختلف مردم با غريو رعدآساى «يا مرگ يا خمينى و مرگ بر شاه» تهران را به لرزه درآوردند. رژيم پهلوى تظاهركنندگان را با وضع فجيعى قتل عام نمود و در 15 خرداد 1342 تهران را به كشتارگاه مخوف و حمام خون مبدل ساخت همزمان با قتل عام مردم مبارز در تهران، كشتارهاى فجيعى در قم، شيراز، مشهد، تبريز، و ديگر شهرستانها توسط دژخيمان به وقوع پيوست و براى ادامه سياست سركوب، دولت درمانده اعلام حكومت نظامى نمود. ر. ك: انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن، حجت‏الاسلام عميد زنجانى، صص: 9 / 228
لازم به توضيح است پس از سخنان كوبنده عصر عاشوراى حضرت امام خمينى، شب 12 محرم 1383 مطابق با 15 خرداد 1342، حمله وحشيانه رژيم شاه، به سنگر روحانيت آغاز گرديد. بسيارى از روحانيون دزديده شدند و جمعى هم تحت تعقيب قرار گرفتند. در ساعت 3 بعد از نيمه شب 15 خرداد سربازان گارد به منزل امام يورش بردند و پس از دستگيرى ايشان، به سوى تهران روانه شدند. حاج آقا مصطفى، فرزند امام ـ كه شاهد عينى اين جريان بود با تمام نيرو، فرياد سر داد كه «خمينى را بردند» و مردم قم سراسيمه از خانه‏ها بيرون ريختند و در اطراف خانه امام اجتماع نمودند. همزمان با دستگيرى قائد بزرگ، حضرت آيه‏اللّه‏ قمى از مشهد و آيه‏اللّه‏ محلاتى از شيراز، دستگير و به تهران منتقل شدند. روز 15 خرداد، فرياد «يا مرگ يا خمينى» مردم قم، شهر را به لرزه درآورد. زنان ـ كه در صف مقدم تظاهركنندگان حركت مى‏كردند ـ قبل از ديگران هدف گلوله واقع شدند. مردم ـ كه طالب آزادى بى‏قيدوشرط قائد خويش بودند ـ بى‏مهابا پيش مى‏رفتند و با رگبار مسلسل دژخيمان، چون برگ درخت بر روى زمين مى‏ريختند. اجساد و مجروحان را با كاميون به سوى مقصد نامعلومى حركت مى‏دادند، ماشينهاى آتش‏نشانى، سراسر خيابانها و كوچه‏ها را شسته و از خون پاك كردند! خبر دستگيرى قائد بزرگ، به مقامات برجسته روحانى، ملى و سياسى پايتخت رسيد و ساعتى بعد اين خبر در سراسر تهران مثل بمب صدا كرد. بازاريها، مغازه‏ها را تعطيل كردند و به تظاهرات پرداختند. مردم، از خانه‏ها و دانشگاهها بيرون ريختند و فرياد اعتراض سردادند و همگى به سوى كاخ شاه به راه افتادند. تانكها و توپها از كشته‏ها پشته ساخت و خيابانهايى كه به كاخ منتهى مى‏شد، به صورت كشتارگاه مخوفى درآمد. فجيع‏ترين اين كشتارها سرپل «باقر آباد» اتفاق افتاد كه صدها دهقان كفن‏پوش ورامينى، با فرياد «يا مرگ يا خمينى» به نظاميان يورش بردند. اما رگبار مسلسل، آنان را قتل عام كرد و چرخ سنگين تانكها، گوشت و استخوانشان را در هم كوبيد و جمجمه‏هاى آنان را خرد كرد ؛ به طورى كه شناخت اجساد آنان، حتى براى بستگان نزديكشان دشوار بود. جهت سركوبى جنبش و خاموش ساختن آتش انقلابى كه داشت تهران را شعله‏ور مى‏ساخت، از ساعت 8 بعد از ظهر حكومت نظامى اعلام شد و تهران در سكوتى وحشت‏زا فرو رفت. در همان شب بسيارى از شخصيتهاى ملى و سياسى و افراد سرشناس بازار و دانشجويان، دستگير شدند. اما على‏رغم اين تدابير امنيتى، با طلوع صبح هزاران تن از مردم مسلمان و از جان گذشته به پشتيبانى از قائد زندانى خويش، به خيابانها آمدند و فرياد «يا مرگ يا خمينى» سر دادند و به طرف كاخ شاه، به حركت درآمدند. شاه فرمان «آتش به قصد كشت!» داد و در روز 16 خرداد، تهران به كشتارگاه مخوف و حمام خون بدل گشت. اما مقاومت قهرآميز و ضد شاهنشاهى مردم مسلمان پايتخت، به طور پراكنده، طى چند روز ديگر ادامه يافت.
همزمان با كشت و كشتار فجيع در تهران و قم، شهرهاى بزرگ و بسيارى از شهرستانها نيز، زير آتش توپ و مسلسل قرار گرفت و به ويژه شيراز كه كشتار بى‏رحمانه شاه در اين شهر روى مغول و گشتاپوى آلمان را سفيد و روى تاريخ را سياه كرد. طبق آمار تخمينى، شمار شهيدان آن روز به 15 هزار نفر مى‏رسيد. پس از بازداشت حضرت امام خمينى توسط عوامل رژيم پهلوى سيل تلگرافها از نقاط مختلف داخل و خارج كشور در پشتيبانى از امام خمينى و اعلام هماهنگى و همراهى از اقدامات علماء به سوى قم مخابره شد. در ذيل نمونه‏هايى از آنها آمده است. ر. ك: (روحانى، سيد حميد : بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى، صص 468، 494) و (15 خرداد به روايت اسناد ساواك، جلد 3، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى) و (باقرى، على : خاطرات 15 خرداد، ادبيات مقاومت، 15 جلد، تهران).

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 12 / 4 / 1342 معشور قم ش 310 ك 45 ت 12 / 4
محضر مبارك حضرت مستطاب آيت‏اله عظمى آقاى حاج سيد محمدرضا گلپايگانى دام ظل العالى اينجانب از طرف كليه مسلمين بندر معشور تقاضا مى‏كنم كه از دولت بخواهيد حضرت آيت‏اله العظمى[خمينى] و آيت‏اله قمى و بقيه علما را آزاد كنند و به نگرانى و انزجار شديد مسلمين جهان بالخصوص ملت ايران خاتمه دهد الاحقر محمدباقر رفيعى.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 12 / 4 / 1342 همايونشهر قم 427 45 13
حضرت آيت‏اله العظمى آقاى گلپايگانى دامت بركاته
ضمن استعلام از سلامتى وجود مبارك كثرت مراجعين همايونشهر به اينجانب در مورد آيت‏اله العظمى آقاى خمينى و ساير حجج اسلام موجب ناراحتى شده اميد اينكه دولت را در رفع نگرانى عمومى ارشاد فرمائيد. امام جمعه همايونشهر.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 10 / 4 / 1342 همايونشهر قم شماره 203 ك 74 ت 10 / 4
محضر مقدس آيت‏اله العظمى گلپايگانى دامت بركاته كثرت
مراجعات اهالى متشرع و متدين همايونشهر در آزادى آيات عظام و حجج اسلام از قيد و حبس و ساعت شمارى در رسيدن ب اين آمال و آرزو حقيقتا ايجاد نگرانى نموده لذا تمنا و استدعاى داعيان و اهالى موجبات و اقدام در آزادى با موفقيت به نيل مقاصد معظم‏له مى‏باشد كه با نتيجه مرفه‏الحال اشتغال به دعاگوئى نمائيم. صدرالشريعه عبدالجواد اصفهانى حسين ميردامادى.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 15 / 4 / 1342 معشور قم ش 34 ك 70 ت 15 / 4
حضور مقدس آيت‏اله عظمى آقاى گلپايگانى دامت بركاته
در اثر بازداشت مرجع عاليقدر شيعه آيت‏اله خمينى و ساير آيات عظام و مبلغين اين جانبان از طرف قاطبه مسلمين بندر معشور نگرانى و انزجار شديد خود را به پيشگاه مبارك تقديم متمنى است از دولت خواسته شخص معظم له و ساير آيات و مبلغين آزاد نمايند الاحقر سيد عبدالحسين علوى الاحقر لسان شريعه.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 15 / 4 / 1342 معشور قم ش 32 ك 90 ت 15 / 4
محضر مبارك حضرت مستطاب آيت‏اله عظمى آقاى حاج سيد محمدرضا گلپايگانى دام ظله عالى اين جانبان كسبه بازار بندر معشور محل شركت نفت تقاضا مى‏كنيم از محضر مبارك كه از دولت بخواهيد حضرت آيت‏اله آقاى خمينى و آيت‏اله قمى و بقيه علما اعلام را آزاد كنند و به نگرانى و انزجار شديد عموم شيعيان جهان و به خصوص ملت مسلمان ايران خاتمه دهند. 69 تركى مراد. على شمس. حاج اكبر داورى. مجيد حق‏پرست. محمد قالندى. ناصر كسمائى. عبدالمحمد كركى. حاج ابراهيميان. حاج كريم نوربخش.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 16 / 4 / 1342 اهواز قم 94 160 15 / 3
حضرت آيت‏اله العظمى آقاى سيد محمدرضا گلپايگانى دامت بركاته اينجانبان صنف شير فروش برنج فروش و كارگر نانوايى اهواز مدافع ايمان پشتيبانى خود را از احكام مقدسه اسلام و منويات علما اعلام مى‏داريم و استخلاص حضرت آيت‏العظمى آقاى خمينى و ساير علما و مبلغين مذهبى و عظمت اسلام و حفظ استقلال مملكت را از قادر متعال خواستاريم.
غلامعلى لنكباف. عيدى جوشى. عبدالحسين الحائى. حميد رستكاهى. حميد تقى‏پور. ملك جاموسى. غلام ابدار. رحمن خرم‏نژاد. عباس بلدى. هادى لنكباف. امير يعقوبى. تقى كوچه گرد. [ناخوانا] ناصرى. رضا فلاسى. على جاموسى. غلامحسين آل عباس. اصغر مالكيان. محمدرضا كارگرزاده. جواد ضامن. محمد شايان. على فايززاده. مهدى ابن قاسم. عبدالمحمد لباس‏فروش. هادى ابن قاسم. محمدعلى زمانى. حسين همت‏پور. رحيم خرم‏نژاد. عبدالحسين حرائى. هوشنگ نقيبى. مانده على جمالى‏فر. محمد خان‏نژاد. حسين علافپور. مرتضى كارگرزاده. رضا علافزاده. ابوالقاسم رستكاران. زمان خادم. رجب درويش‏پور. رضا احمدى. حاجى محمد حسن على بهداروند. رحيم نيلساز. رحمن‏اللّه‏ منصور. نصراله سميعى. على ابوذر زمان. على‏اكبر پورخواجه. عبدالحسين ناصرى.

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ : 17 / 4 / 1342 كنگاور قم 229 170 17
حضور محترم مستطاب آيت‏اله گلپايگانى دام ظله با تبليغ سلام معروض مى‏دارد از موقع انتشار حادثه قم و دستگيرى حضرت آيت‏اله خمينى دام ظله كه مورد توجه و علاقه قاطبه مسلمين مى‏باشند و همچنين گرفتارى ساير آيات عظام آقايان قمى و محلاتى و مبلغين مى‏باشند و مبلغين گرام دامت بركاتهم قلوب مسلمين جريحه‏دار و با حسرت و اندوه ميگذرانند و آن به آن در انتظار خلاصى ايشان با موفقيت در نصرت دين مقدس اسلام هستند و به حسب ظاهر چاره منحصر است به اقدامات مجدانه آقايان علما اعلام و مذاكره با مقامات مربوطه لذا مصدع شده اولاً حوادث ناگوار و مصائب وارده را به آن وجودات مقدسه تسليت معروض ثانيا تقاضاى اقدام كامل در رفع گرفتارى و استخلاص ايشان را داريم و هرگاه اوامر و دستوراتى از طرف مراجعه عظام اعلام شود وظيفه هر مسلمانى از اطاعت است. توفيق عمل به وظائف دينى از خداوند متعال خواهانيم. عين اين تلگراف به آقايان خوانسارى، شريعتمدارى، آملى، حائرى آشتيانى، حاج ميرزا عبداله [چهل ستونى] نيز تقديم شده است. از طرف اهالى كنگاور الاحقر محمدباقر عراقى.

وزارت پست و تلگراف و تلفن قم
از : گلپايگان
به : قم
حضور مبارك حضرت مستطاب سيدالعلماء الاعلام آيت‏اله العظمى آقاى گلپايگانى مدظلّه قم بعد از عرض سلام هر چه از بازداشت حضرت آيت‏اله آقاى خمينى و ساير حجج اسلام و مبلغين محترم بيشتر مى‏گذرد نگرانى عمومى بيشتر مى‏شود. بديهى است شخص حضرت مستطاب عالى بيش از همه متأثر و در مقام چاره‏جوئى هستيد. حقير ضمن اعلام تأسف و همدردى استدعا دارد به نحو مقتضى نسبت به آزادى حضرات اعلام اقدام عاجل مبذول فرمائيد. در خاتمه دوام ظل جليل را خواستار است. على صافى.

وزارت پست و تلگراف و تلفن قم
از : گلپايگانتاريخ : 27 / 3
به : قم شماره : 119
حضرت آيت‏اله العظمى آقاى گلپايگانى مدظله پس از تقديم سلام حوادث مؤلمه اخيره باعث تأثر شديد دوام عزت و بقاء وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت منتظر بشارت سلامتى و دعاگو. افتخارى.
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
محضر مقدس حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپايگانى دام ظله‏العالى
پس از تقديم تحيات وافره.
لابد خاطر مبارك عالى مستحضر مى‏باشد كه اخيرا به منظور آلوده نمودن دامان منزه مقام شامخ روحانيت و مردم مسلمانى كه در حوادث اخير نظرى جز حفظ شئون دينى و استخلاص گرفتار شدگان از آيات عظام و حجج اسلام و آياتيكه مطالب دينى و خواسته‏هاى ملت مسلمان را از دولت تقاضا نموده بودند ـ نداشتند ـ اعلاميه و ابلاغيه‏هائى بنام حوزه علميه قم منتشر نموده و مطالب ناروائى را به آقايان و مخصوصا به حضرت آيه‏اله‏العظمى آقاى خمينى مدظله نسبت داده و تهمت‏هاى كثيف و ناروائى را به مقام شامخ روحانيت و حضرت معظم له روا داشته و مى‏خواهند انظار عاليه را نسبت به ايشان بدبين نمايند. لذا حوزه علميه اراك اظهار نفرت و انزجار شديد خود را نسبت به اتهامات و اكاذيب مزبور اظهار مى‏دارد و نويسندگان آنها را خارج از ربقه اسلام و مفسده جو به جامعه معرفى مى‏نمايد و از محضر محترم عالى و ساير آيات عظام تقاضا مى‏نمايد نظريات خود را در اين خصوص و تنزيه مقام شامخ حضرت آيه‏اله العظمى آقاى خمينى دام ظله به عموم اعلام فرموده و اذهان عامه را به حقايق مطالب مزبوره متوجه فرمايند و البته بر عموم مردم و بالاخص حوزه مقدسه علميه پرواضح و مسلم است كه حوزه علميه قم و افراد آن منزه از جعل اين اكاذيب و افتراء است و روح پاك آنها بى خبر از اين مطالب است ـ انّما يفترى الكذب الّذين لايؤمنون بآيات اللّه‏ و اولئك هم الكاذبون ـ 10 شهر صفرالخير 1382. يحيى ابوطالبى، فضل‏اللّه‏ نصيرالاسلامى، ميرزاعلى هاشمى، نورالدين ميرمهدى، حسن الحسين الغروى، احمد ابوطالبى، جلال‏الدين فدائى، غلامرضا محمدى، ذبيح‏اله ارضى، قنبر رفيعى، ابوالقاسم....، محمد حسين جعفرى، حسين حيدرى، حسين....، مهدى عظيمى، الاحقر سيدمهدى ميريحيى، محمد الحسينى المعنوى، حسين واعظى، محمدابراهيم محلاتى، محمدعلى رسولى، محمد فقيهى، سيد مرتضى الحسينى، سيد مرتضى اعرابى، حسين براتى، محمد رياحى، سيد محمدعلى ضوابطى، الاحقر محمد...، انصارى، احمد مقدسى الأراكى، سيدعبدالرسول حجازى شهرضائى، خليل‏اله ديانى، الاحقر محمدحسين ابراهيمى.
16 / 4 / 42
بسمه تعالى
حضور مبارك آيه‏اله‏العظمى جناب آقاى گلپايگانى ـ دامت بركاته
قاطبه اهالى اهواز از مصائب وارده بر جامعه روحانيت بالاخص از بازداشت بزرگ پرچمدار جهان شيعه حضرت آيه‏اله العظمى جناب آقاى خمينى ادام‏اله ظله العالى و ديگر علماى اعلام و وعاظ عظام در تأثر عميق و تأسف شديد بسر مى‏برند.
تاكنون آنچه به وسيله نامه و تلگراف از مقامات كشور در مورد استخلاص آيات عظام درخواست شده جواب مثبتى دريافت نگرديده است لذا ضمن تقديم ادعيه خالصانه و با اعلام آمادگى كامل و بى‏دريغ خود به تأييد منويات مقدسه جامعه روحانيت كه انشاءاله تا پاى جان در راه تحقق آن ايستادگى خواهيم كرد بدين وسيله از محضر مطهر حضرت آيه‏اله استدعا دارد تقاضاى مصرانه عمومى را اولاً در خصوص آزادى بلاقيد و شرط زعيم عاليقدر حضرت آيه‏اله العظمى جناب آقاى خمينى و كليه رجال روحانى و ثانيا مراتب تأييد كامل و همه جانبه ملت مسلمان ايران را نسبت به خواستهاى مراجع عاليقدر روحانى به نحو مقتضى به دولت ابلاغ فرمائيد.
با وجود تمامى تهديدات و ارعابات و حبس و شكنجه‏هايى كه عليه آيات عظام نسبت به ملت و علقه‏هاى ناگسستنى آنها به خمينيها مى‏شود معذلك كوچكترين نمودار ارادت مردان دين را ذيلاً به شرف حضور ارسال داشته به انتظار اوامر آن جناب و تصميمات دولت هستيم.
محمد....، حاج....،....، محمد طاهر ماپار،....، احمد...، كرامت صالحى، على ايزدى، محمدباقر ماپار، مصطفى كلّه،...، رضا حلوائى، عبدالحسين فهيمى، نعمت‏اله ماپار، احمد پنبه‏كار، ...، ... روشن ضمير، محمدحسين اكبرى، مصطفى آقائى، على جواهركلام، حاج مهدى...، ابوالقاسم...، حسن...، عباس محمدزاده، حسن اسلامى، سيد ماندنى حجت زاده، مرتضى مصلح يزدى، و چند امضاى ديگر.
20 صفر / 83
تهران ـ پيشگاه مبارك اعليحضرت همايونى ـ اقدام دولت نسبت به توقيف حضرت آيه‏اله العظمى آقاى خمينى و ساير آيات عظام موجب نهايت تأثر عموم اهالى لرستان گرديده استدعا دارند نسبت به استخلاص معظم له و ساير آيات اوامر ملوكانه به دولت صادر فرمايند.
محمد سامانى ـ نورعلى كشورى ـ حسين نظرى ـ موسى صارمى ـ... موسى رجبان ـ محمداسمعيل ساكت ـ نبى صادقى ـ اسمعيل حقير ـ عبداله شباك ـ نظرعلى ساكى ـ على‏اكبر رحيمى ـ ابوتراب اويسى ـ صحبت‏اله گودرزى ـ غلامرضا آذرهوش ـ فضل‏اله باقرى ـ حسينعلى دولتيارى ـ بيانى فرج‏اله ـ پوررحيميان ـ عبداله پاپيان ـ اسداله مرادى ـ رجب كاوسى ـ صادق عسگرى ـ خداداد صياد ـ ولى‏اله مرادى ـ حاج محمدعلى خرمى ـ يداله دلاورى ـ سيد مرتضى سجادى ـ سيد حبيب موسوى ـ.... ـ شكراله حيدرپناه ـ عليشاه اسدى ـ حسن سالمى ـ ملكعلى باسورى ـ روح‏اله شاهرخى ـ حاج طاهر آرميده ـ توكل فرهاديان ـ عباس... ـ غضنفر...ـ ابوالقاسم سامانى ـ محمدعلى هدايتى ـ پيرولى مؤمنى ـ محمد شاه‏اسدى ـ حاج جعفر حجار ـ على حسن هورى ـ احمد ميرزائى ـ على... ملكشاهى ـ شيخ على انصارى ـ.... ـ سيدعلى طاهرى ـ سيدابوطالب خلفى ـ على احمد شيرزادى ـ حاج هاشم حدادى ـ مرادعلى شعبانعلى ـ.... ـ روح‏الدين موسوى ـ دولتشاهى ـ شكراله فيروزى ـ قاسم خراسانى ـ ميرزا قاضى.
رونوشت تلگراف فوق براى اقدام به حضرت آيه‏اله العظمى آقاى گلپايگانى تقديم مى‏گردد.
25 صفر 83
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
محضر مقدس حضرت حجه‏الاسلام والمسلمين آيه‏اللّه‏ فى الارضين آقاى حاج سيد محمدرضا گلپايگانى ادام‏اللّه‏ ظله على
رؤس المسلمين.
با تقديم احترامات معروض ميداريم (15000) اهالى قريه ميقان اراك كه اين خاكساران اولاً در پيروى از منويات مقدس حضرت عالى و جميع مراجع تقليد عظام و پشتيبانى از هدف عالى اسلام و مراجع عظام تا سر حد نثار جان آماده و حاضريم و در مرحله اخيره منتظر دستور مراجع مى‏باشيم و در ثانى از مقام مقدس حضرت عالى خواستاريم كه جهت استخلاص حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى زعيم عاليقدر شيعه آقاى حاج آقا روح‏اله خمينى موسوى دامت بركاته كمال سعى خود را مبذول داشته و همت عالى را به كار برده و رهائى معظم له را از دستگاه حاكمه خواسته و مقدمات آن را فراهم بنمائيد مزيد بر امتنان و موجب تشكر عموم مسلمين جهان است و از پروردگار توانا و ولى‏عصر و زمان عجل‏اللّه‏ تعالى فرجه الشريف موفقيت و تأييد آن وجود مبارك را خواستاريم فاللّه‏ خير حافظا و هو ارحم الراحمين.
محمد قربان، محمد تقى، محمدعلى ملكى، انشاءاللّه‏ محمد قاسم، جواد رياحى، اسداللّه‏ ميرزاخانى، الاحقر سيدعبدالعظيم الحسينى، سيد فرج حسينى، محمدرضا ملكى، محمدعلى محمد...، ...، نوراله ...، محمدولى ميقانى، محمد جان محمد...، محمد كريم...، مهدى يحيازاده، غلامحسين، عبداللّه‏ ...، احمدقلى، حسين ساريخانى، محمدكريم ميقانى، مشهدى على حسين رحيمى، حسين قاسمى، محمدحسن ملكى، سيدحمزه مصطفى، عباس فراهانى، حسن نورمحمدى، محمدولى جعفرى، اسماعيل...، اسماعيل...، على غديريان، قاسم عادليان، هاشم شهيدزاده، غلامعلى قاسم‏زاده، رضا نيلى، غلامعلى قاسم‏زاده، عبدالرضا...، عبدالرحيم...، محمدتقى لطفى، حسين پيمانى، شكراله...،....، غلامحسين حاج باقرى، رضا حاج باقرى، عبدالصمد زرگر طابى، حاج رجبعلى وحيدى، اسداله محمدى، محمدابراهيم پيمان،...، لطف‏اله سبحانى، على مهدى‏زاده،...، حميد حلوائى، سيد احمد حكيم، سيدمحمدحسن مروج، شكراله سبزعلى، مجيد نصيرى، احمد صالحى، حسن دگله دوز، حاجى مهدى توكل، عباس يزدانى، على‏اصغر نعمتى، مجتبى خزائى، مسيح خزائى، محمدرضا ثنايى،....، انوشيروان، عبدالكريم فرخ نيا، حاج محمود طائى، عباس جوانى، احمد روشندل، محمدعلى روشندل، كرمعلى...، اسفنديار گرجى، سيد حسين جان قربان، نوراله...، عباس رادى، مهدى آسيابان، محمود عباس‏نژاد،...، مهدى ثابتى، على‏اكبر اميرپور، محمدحسن صاحب محمد، كاظم مرشدزاده، رضا معضى، حاج كاظم بيژن‏زاده، عبدالكريم بهنيا، كاظم عصاره، سيد سعيد موسوى، سيد محمدجواد سيد موسوى، على محمد عجم، هوشنگ جاويد، ابراهيم عصاره و چند امضاى ناخواناى ديگر.
17 / 4 / 42
قم حضور محترم حضرت مستطاب آيه‏اللّه‏ گلپايگانى دام ظله
با تبليغ سلام معروض مى‏دارد از موقع انتشار حادثه قم و دستگيرى حضرت آيه‏اللّه‏ خمينى دام ظله كه مورد علاقه و توجه قاطبه مسلمين مى‏باشند و هم‏چنين گرفتارى ساير آيات عظام آقايان قمى و محلاتى و مبلغين گرام قلوب مسلمين جريحه‏دار و با حسرت و اندوه مى‏گذرانند و آن بآن در انتظار خلاصى ايشان با موفقيت در نصرت دين مقدس اسلام هستند و بحسب ظاهر چاره منحصر است باقدامات مجدانه آقايان علماء اعلام و مذاكره با مقامات مربوطه لذا مصدع شده اولاً اين حوادث ناگوار و مصائب وارده را به آن وجودات مقدسه تسليت معروض ثانيا تقاضاى اقدام كامل در رفع گرفتارى و استخلاص ايشان را داريم و هرگاه اوامر و دستوراتى از طرف مراجع معظم اعلام شود وظيفه هر مسلمانى اطاعت است توفيق عمل به وظائف دينى از خداوند متعال خواهانيم عين اين تلگراف به آقايان خونسارى، شريعتمدارى، آملى، ميلانى، حائرى، آشتيانى، حاج ميرزاعبداله [چهل‏ستونى] نيز تقديم شده از طرف اهالى كنگاور. الاحقر محمدباقر العراقى. عين مضمون فوق در تاريخ 17 / 4 / 42 تلگرافا مخابره شد. براى مزيد اطلاع كتبا و احتياطا هم ارسال شد.الاحقر محمدباقر العراقى
25 صفر 83
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت مستطاب آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى حاج سيد محمدرضا گلپايگانى متع‏اللّه‏ المسلمين بطول بقائةالشريف : تقاضا مى‏نمائيم اينجانبان اهالى مسلمان سربندر (بندر شاهپور) كاركنان بندر از محضر مبارك حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى كه از دولت بخواهيد حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى خمينى مدظله‏العالى و حضرت آيه‏اله قمى و ساير علماء اعلام و وعاظ محترم را آزاد و به نگرانى شديد كليه مسلمين جهان خاتمه دهند و از اين عمل خداپسندانه قلوب همه مسلمانان بالخصوص ملت مسلمان ايران را مسرور نمايند. به
تاريخ چهاردهم صفر 1383.
غلامحسن موج شكن ـ محمد يوسفى ـ... ـ استاد حميد مزروكى ـ جاسم چغانى ـ... ـ عباس خباز ـ صفرعلى اميرى ـ مجيد اورنگ ـ محمدابراهيم ربيع‏زاده ـ احمد بهبهانى ـ على نظرى ـ محمد منصورى ـ صفرقلى درويشى ـ محمد گرفول ـ نصير قبيشاوى ـ خمس بروايه ـ محمدعلى ارفع ـ على‏اصغر ميرغفوريان و چند امضاى ناخواناى ديگر.
25 صفر 83
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
رونوشت به حضرت آيه‏اله العظمى آقاى شريعتمدارى و حضرت آيه‏اله العظمى آقاى خوانسارى و حضرت آيه‏اله العظمى
آقاى ميلانى دام ظله العالى ـ 1299 محرم 83
محضر مبارك زعيم الشيعه و حامى الشريعة حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپايگانى دام ظله العالى. بشرف عرض عالى ميرسانيم اين جانبان كليه اهالى داود آباد فراهان ذكورا و اناثا از جريان اخير نسبت به ساحت مقدس حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى خمينى دام ظله العالى و ساير آيات و علماى اعلام ادام‏اللّه‏ بقائهم قلوب مسلمين جهان جريحه‏دار شده است. اينك تقاضاى عاجزانه اينكه از مقام مربوطه استخلاص حضرت آيه‏اللّه‏ الخمينى و ساير آيات و علما را بخواهيد تا بدين وسيله قلوب مسلمين و بالاخص جامعه شيعه التيام پذيرد. ادام اللّه‏ ظلكم العالى ـ صفرعلى داودآبادى ـ سيد حسين ميرمؤمنى ـ عبدالعلى داودآبادى ـ محمدعلى فراهانى ـ محمدرضا داودى ـ على‏اكبر داودآبادى ـ حاج عزيزاللّه‏ داودآبادى ـ سيدرضا صدر ـ حبيب‏اله كاظم‏زاده ـ على داودآبادى ـ محمدرضا مقدسى ـ على‏اصغر داودآبادى ـ محمدعلى فراهانى ـ و چند امضاى ناخواناى ديگر.
بسمه تعالى و له‏الحمد
28 صفر 83
محضر مقدس بندگان حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى آقاى آقا حاج سيد محمدرضا گلپايگانى دام ظله العالى
پس از اهداء سلام و عرض ارادت همواره صحت و سلامتى و تأييدات حضرت آيت‏اللهى را از درگاه حضرت احديت جلت عظمته خواستارم. بارى تاكنون از طرف اصناف و دانشجويان دبيرستانها و دانشگده‏ها و بلكه بانوان و دوشيزگان اهواز در پشتيبانى منويات علماء اعلام و مراجع عظام مدظلهم العالى تلگرافاتى و طومارهايى ترتيب داده شد و ارسال گرديد و نيز از طرف روحانيون اهواز و بلكه بقيه شهرهاى خوزستان اقداماتى بعمل آمده تلگرافاتى نيز زده‏اند در مجالس تبليغات دينى ميشود و حقايق گفته ميشود. ديگر آنكه راجع بحركت علماء شهرستانهاى خوزستان به مركز براى پشتيبانى آقايان مراجع چنانكه صلاح بدانيد لطفا اطلاع فرمائيد امرى مى‏باشد. در امتثال حاضريم ادام‏اله ظلكم على رؤس‏المسلمين و حفظ بوجودكم شريعة جدكم سيد المرسلين والسلام عليكم و على من بحضرتكم و رحمه‏اله و بركاته. اهواز ـ 25 صفر 83 ـ
الاحقر اسماعيل الحسينى مرعشى.
23ـ 4ـ 42
2ع 1، 83
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضور مبارك حضرت آيت‏اله العظمى آقاى گلپايگانى دامت بركاته
بعرض انور عالى مى‏رساند توقيف مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت‏اله العظمى آقاى خمينى موجب تأثر شديد مسلمانان جهان بالاخص دانشجويان. دانش‏آموزان و روشنفكران دنياى تشيع گرديد و آنان را سخت متأثر و اندوهگين نموده است. ما جوانان و دانشجويان و دانش‏آموزان از بازداشت مرجع عاليقدرمان و حضرت آيت‏اله قمى و آيت‏اله محلاتى و ساير علماء عظام و وعاظ محترم و اساتيد دانشگاه و مردم با ايمان كه جرم همه آنان حق‏گوئى و دفاع از حريم مقدس اسلام و قرآن مى‏باشد در حال تأسف و نگرانى شديد بسر مى‏بريم. به خدا شرم‏آور و ننگين است در عصرى كه انسان بفضا ميرود و كرات آسمانى مقهور پنجه معجزه آساى او است و تمام ممالك جهان دم از آزادى و استقلال ميزنند در عصريكه رجال سياسى دنياى آزاد مسيحى در برابر پيشوايان روحانى و دينى خود سر تعظيم فرود ميآورند گروهى از دانشمندان روحانى و رجال نامى ما بجرم حق‏گوئى و دفاع از حق در گوشه‏هاى تاريك و نمناك زندان و عده‏اى متوارى و گروهى تبعيد شوند. با كمال تأسف تمام دستگاههاى خائن با قدرت هر چه تمامتر براى خنثى كردن اين مبارزه حقانى مى‏كوشند ليكن زهى خيال واهى و سخيف زيرا هيچ گاه ابر نميتواند چهره مشعشع خورشيد را مكتوم بدارد ما دانش‏آموزان دبيرستانهاى اهواز بدين وسيله آمادگى خود را براى هر نوع اقدام و فداكارى و جانبازى در راه جامه عمل پوشانيدن به هدف مقدس پيشوايان روحانى اعلام داشته و از آن جناب خواستاريم تا آزادى بى‏قيد و شرط مرجع عاليقدر حضرت آيت‏اله العظمى خمينى متع‏اله المسلمين بطول بقائه و ساير علماء و وعاظ محترم را شديدا از دولت بخواهند و هر چه زودتر به اين نگرانى فكرى و روحى عمومى خاتمه داده شود تا ما بتوانيم با خاطرى آسوده به تحصيلات خود ادامه داده و در راه سربلندى اين مملكت تحت توجهات ولى عصر عجل‏اله و تعالى فرجه بكوشيم.
عباس محمدزاده دبيرستان كريم فاطمى ـ محمد افتخار دبيرستان كريم فاطمى ـ محمدحسين فروغى دبيرستان شاهپور ـ عبدالحسين زنگنه [دبيرستان] كريم فاطمى ـ هادى كجباف دبيرستان شاهپور ـ نعمت‏اله نورى دبيرستان شاهپور ـ سيد حسن جزايرى [دبيرستان] كريم فاطمى ـ سيدعبدالحميد قدس مآب دبيرستان فاطمى ـ سيد مجتبى موسوى ـ رحيم سالارى ـ رضا طاهرى ـ عبدالحميد شالباف ـ عبدالرحيم احتياطى دبيرستان كريم فاطمى ـ عبدالرحيم موسوى دبيرستان فرهنگ ـ محمدعلى دادرس [دبيرستان] كريم فاطمى ـ محمود محمدزاده دبيرستان دكتر كريم فاطمى ـ يداله رضازاده دبيرستان كريم فاطمى ـ عبدالرضا رفيعى ـ محمود سروران ـ على‏محمد هاديزاده ـ غلامعلى وفائى دبيرستان كريم فاطمى ـ غلامعلى زارعى دانشكده كشاورزى ـ عباس نورافكن..... سيد محمود شفيعى دبيرستان
منوچهرى و چند امضاى ناخواناى ديگر. 25 صفر 83
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
محضر مقدس حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپايگانى مدظله العالى
حوزه علميه اراك از گرفتارى حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى خمينى دام ظله و ساير آقايان آيات عظام و حجج اسلام دامت بركاتهم شديدا متأثر و متأسف و از مقام محترم عالى و ساير آيات عظام تقاضاى سعى و كوشش در استخلاص معظم لهم را مى‏نمايد ـ اميد است خداوند منان عز اسمه، ظل عطوفت حضرت مستطاب آيه‏اللهى و جميع آيات عظام و مراجع دينى و حضرت آيه‏اله خمينى را بر فرق عموم مسلمين پاينده و مستدام بدارد. يحيى ابيطالبى ـ ميرزا على هاشمى ـ فضل‏اللّه‏ نصيرالاسلام ـ نورالدين ميرمهدى ـ حسن الحسين الغروى ـ احمد ابوطالبىـ جلال‏الدين فدائى ـ غلامرضا محمدى ـ ذبيح‏اله ارضى ـ قنبر رفيعى ـ محمد حسين جعفرى اراكى ـ حسين حيدرى ـ محمدابراهيم علائى ـ محمدعلى رسولى ـ حسين واعظى ـ الاحقر سيدمهدى ميريحيى ـ محمد الحسينى المعنوى ـ محمد فقيهى ـ سيدمرتضى اعرابى ـ حسين براتى ـ سيد عبدالرسول حجازى شهرضائى ـ خليل‏اله ديانى ـ الاحقر محمدحسين ابراهيمى و چند امضاى ناخواناى ديگر.

اوايل صفر 83 5 / 4 / 1342
وزارت پست و تلگراف و تلفن تهران قم ش 304 33 5
حضرت آيت‏اله گلپايگانى دامت بركاته قم
از بذل توجه حضرت عالى متشكر اينجانب بحمداللّه‏ سلامت هستم دوام بركات حضرتعالى و علو كلمه اسلام را از خداوند تعالى خواستار است. خمينى

اوايل صفر 83 5 / 4 / 1342
وزارت پست و تلگراف و تلفن
تهران قم ش 303 65 5
آيت‏اله آقاى حاج سيد محمدرضا گلپايگانى دامت بركاته قم
از مراحم مبذوله كمال تشكر و امتنان را دارم. براى احقر بسى افتخار است كه در راه دين چند روزى تأسى به بزرگان دين كنم خاصه در اين ايام حالم بحمدله عالى بد نيست موفقيت كامله آن وجود محترم و ساير آقايان را از درگاه حضرت احديت جل شأنه خواستارم. حسن طباطبايى قمى.