سند نامه ::
 
خود شاه گفته بود !
موضوع: شيخ غلامحسين جعفري
به: 316 شماره: 25160 / 20 ﻫ‍ 3
از: 20 / ﻫ 3 تاریخ 20 / 10 / 45

در تاريخ 17 / 10 / 45 شيخ غلامحسين جعفري در مسجد جامع مقابل جمعيت ايستاد و ميكروفون را به دست گرفت چنين گفت:
آقايان تقاضا مي‌كنم هميشه نظم را رعايت كنيد و صلوات بي‌جا نفرستيد و شعار داده نشود هر وقت كه واجب باشد خود من نام حضرت آيت‌اله خميني را مي‌برم و واقعاً نام ايشان بايد ذكر شود ولي چه كنم شما ايشان را دوست داريد و من هم آقا را دوست دارم و چنانچه زياد نام ايشان برده شود لطفي ندارد لذا با سنگيني و با احترام ادا شود خيلي بهتر است و ما هم در اين جا منظور نداريم و همان طوري كه در اوايل گفتم هر كس با روحانيت مخالفت كند من با او مخالفم و تا سر حد جانم مخالفت خواهم كرد.
بعد اضافه نمود چند نفر آمده بودند و به من ايراد گرفتند كه چرا آن كاغذ پاره كه مال 20 سال پيش است در مسجد خواندي آن كاغذ پاره ارزش و سنديتي ندارد و به درد نمي‌خورد من به آنها گفتم آخر به شما چه مربوط است هركس خربزه مي‌خورد پاي لرزش مي‌نشيند مگر عوضي خواندم خود شاه گفته بود كه روحانيت بايد مردم را هشيار كند بايد مردم را بيدار كند حالا ما بگذاريم كه مردم در خواب غفلت باشند.
بعد افزود ان‌شاءاله در روزهاي بعد اگر توفيق حاصل شد بار ديگر من آن مطالب را خواهم خواند بعد از مأمورين خواست مطالب را درست يادداشت كنند و بياورند من ببينم و زير آن را امضاء كنم اگر اين حرف‌هاي ما را به دست زمامداران مملكت برسانند خيلي خوب است ولي اين كار را نمي‌كنند لذا از مأمورين مي‌خواهم كه حرف‌هايي كه من مي‌گويم يادداشت كنند و چيزي اضافه ننويسند چون گفته‌هاي من در پرونده ما ضبط مي‌شود مانند سال قبل كه مرا گرفتند و پرونده ما را آوردند كه بخوانيم ديدم يك مأمور كه خدا عوضش بدهد نوشته بود كه جعفري مردم را به سكوت و آرامش دعوت كرد و نگذاشت مردم شعار بدهند و شلوغ شود درست حقيقت را نوشته بود.
نظريه منبع : منظور جعفري از كاغذ پاره بيانات اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بود كه در سال 1325 در مجله خواندني‌ها درج شده است و روز 21 ماه رمضان امسال جعفري آن را در مسجد قرائت نمود.
20 / 10
تيمسار رياست ساواك ـ اداره كل سوم 20 / 10 / 45

* به : 316 ـ از : 20 ﻫ 3ـ شماره : 25144 / 20 ﻫ 3 ـ تاريخ : 19 / 10 / 45 ـ موضوع : غلامحسين جعفري
ساعت 1245 روز 17 / 10 / 45 شيخ غلامحسين جعفري پس از خواندن نماز ظهر روبروي مردم ايستاد و گفت شما علاقمنديد كه من قدري حقايق را بگويم ولي باور كنيد من كسالت دارم و نمي‌توانم صحبت كنم از نظر اين كه وظيفه خود را انجام دهم تا اندازه‌اي صحبت مي‌كنم اگر چه بعضي از آقايان به من مي‌گويند صحبت نكنيد ولي نمي‌توانم چون مسئول هستم بعد گفت به من مي‌گويند آن كاغذ را از كجا آورده‌ايد بياندازيد دور بابا گفته شاه است و من وظيفه دارم كه شما را از خواب بيدار كنم اقلاً بيش از اين در خواب نباشيد من نام حضرت آيت‌اله خميني را به اندازه كافي مي‌برم و دعا مي‌كنم و حاضرم براي دين جان خود را فدا كنم‌. چنانچه جمعيت بيشتر شد من صحبت خواهم كرد و بعد علماء نجف اول خميني بعد آيت‌اله حكيم ـ خوئي و شاهرودي را دعا نمود و به دشمنانش نفرين كرد و در پايان به مأمورين نيز حمله كرد.19 / 10
بخش 3ـ ممكن است خود مأمورين انتظامي شهرباني در آزاد گذاشتن غلامحسين جعفري در هتاكي به مقدسات ملي دست داشته باشند. چون به تدريج توهين و هتاكي اين شخص به مقامات عاليه هم رسيده و شهرباني هيچ اقدامي براي ساكت كردن او نمي‌كند. 15723