سند نامه ::
 
مي خواهند دينمان را از دستمان بگيرند
موضوع: مجلس وعظ در مسجد جامع
به: 316 شماره: 23441 / 20 ﻫ ‍3
از: 20ه‍ 3 (و) تاریخ 11 / 10 / 45

از ساعت 30 / 12 روز 7 / 10 / 45 مجلس روضه‌خواني در شبستان گرمخانه مسجد جامع با شركت عده‌اي در حدود 200 نفر تشكيل گرديد. ابتدا شيخ غلامحسين جعفري رشته سخن را در دست گرفت و اظهار داشت:
آقايان گوشهايتان را باز كنيد و توجه داشته باشيد به خدا قسم مي‌خواهند دينمان را از دستمان بگيرند، به ظاهر مي‌گويند ما دين‌دار هستيم ولي باطناً به ريشه دين تيشه مي‌زنند. شنيده‌ام گفته‌اند جعفري مرتجع است اگر رئيس ما حضرت آيت‌الله خميني مرتجع مي‌باشد ما هم جز ارتجاعيون هستيم و باز شنيده‌ام كه مي‌گويند جعفري براي كسب شهرت اين حرفها را مي‌زند. چه شهرتي، شهرت در دين معني ندارد.
اخيراً مي‌بينم بعضي از مأمورين سازمان و كلانتري مي‌آيند و مقابل درب مسجد مي‌ايستند تا مردم بترسند و از آمدن به مسجد خودداري كنند آنها هر چه مي‌خواهند بكنند ولي ما دست‌بردار نيستيم و حقايق را خواهيم گفت و از چيزي هم نمي‌ترسيم‌.
آقايان دعا كنيد حضرت آيت‌الله خميني رهبر عاليقدر ما كماكان در نجف بمانند چون با وضع فعلي زندگي ايشان در اين مملكت ناراحت‌كننده است و مسلماً در نجف خيلي راحت‌تر خواهند بود. آقايان بياييد دعا كنيد وضع دين بهتر شود. اين سنگرهاي امام زمان يعني مساجد را خالي نگذاريد. تا مي‌توانيد ترس به خود راه ندهيد و براي سربلندي دين بكوشيد.
سپس بعد از نماز ظهر شيخ عبدالله نوراني واعظ به منبر رفت و ضمن سخنان خود گفت:
وضع فعلي ما خيلي بد است فساد روز به روز بيشتر مي‌شود دستگاه كثيف راديو و صفحات آلوده موسيقي كه با صداي زنان هرجايي و بدكاره پر شده و بيش از اندازه در اختيار مردم قرار گرفته محيط را آلوده نموده است آن وقت شما توقع داريد مردم منحرف نشوند ما هم به محض اين كه سخني بگوييم مي‌گويند وطن‌فروش و خائن مي‌باشد و دردسر برايمان فراهم مي‌كنند. به خدا قسم ما وطنمان را خيلي دوست داريم و به خاطر حفظ دين و وطن از تمام مزايا و لذات صرف‌نظر كرده و مي‌كنيم ولي آنهايي كه دم از دينداري مي‌زنند و در رفاه و آسايش زندگي مي‌كنند دروغ مي‌گويند و به دين خيانت مي‌كنند. پروردگارا مرجع عالي‌قدر شيعه ما را در پناهت حفظ بفرما.
اين مجلس در ساعت 14 پايان يافت‌.

* از: 20 ﻫ 3 ـ ـ به‌: 316 شماره‌: 23370 / 20 ﻫ 3 تاريخ : 10 / 10 / 45
در تاريخ 7 / 10 / 45 شيخ غلامحسين جعفري بين دو نماز ظهر و عصر در مسجد جامع شروع به صحبت نمود و در حال خنده گفت:
رفقا من صداي اين گداها را شنيدم و خيال كردم جمعيت زياد است دو مطلب مهم داشتم و مي‌خواستم بگويم ولي تا جمعيت به دو هزار نفر نرسد من نمي‌گويم بعد اشاره كرد به حالات خميني و اظهار داشت من خوشحال هستم كه خميني در ايران نيست ايشان اين صدمه‌هايي كه دولت به اسلام وارد مي‌كند در عراق مي‌شنود و ناراحت است ما كه آشكارا مي‌بينيم چقدر ناراحتي داريم.
ناطق خطاب به اطرافيان خود گفت به رفقا بگوييد در اين مسجد شركت نمايند تا من خودم به شخصه مطالبم را بگويم هر چند مي‌دانم پليس مخفي‌ها دم مسجد ما را گرفته‌اند.
اداره كل سوم 8 / 10 / 45