سند نامه ::
 
حاضرم جان خود را در راه دين نثار نمايم
موضوع : مجلس سوگواري مسجد جامع

شماره : 1260 / س ت 3 تاریخ 7 / 7 / 44

روز 5 / 7 / 44 بعد از نماز مغرب و عشا شيخ غلامحسين جعفري در شبستان گرمخانه مسجد جامع مقابل حضار نشست و گفت شما افراد مسلمان حامي و حافظ دين مبين اسلام هستيد و بايد تا سر حد جان از دين خود دفاع و نگهداري نماييد بدانيد دين از امام حسين و دوازده امام بالاتر است و جان باختن در راه دين از جوانمردي و فتوت است شما كه از امام حسين‌ و از فرزندان علي عزيزتر نيستيد و بايد از نثار جان خود در راه دين دريغ ننمائيد در مقابل هر نوع ستمگري و ظلم از خود استقامت نشان بدهيد. من خدا را شاهد و گواه مي‌گيرم كه حاضرم جان خود را در راه دين نثار نمايم‌. همان طوري كه گذشتگان ما براي سربلندي دين اسلام كوشيده‌اند و موفق شدند صحيح و سالم آن را به ما برسانند ما نيز بايد سعي نماييم دين مقدس خود را به همان نحو به آيندگان تحويل بدهيم‌. آقايان توجه داشته باشيد شما بنده خدا هستيد و بنده خدا نبايد سر تعظيم در مقابل بنده ديگر خدا فرود آورد و سعي كنيد حرّ و آزاد زندگي نماييد نامبرده افزود همان طوري كه بارها گفته‌ام وظيفه دارم كه حقايق را بيان كنم بنابراين در هر حال و موقعيتي كه باشم حقيقت را خواهم گفت و از هرگونه فداكاري در راه دين هراسي نداشته و دريغ نمي‌نمايم‌. نامبرده در خاتمه صحبت‌هايش ضمن دعا گفت پروردگارا دشمنان اسلام را ذليل بفرما ـ شر اشرار را از سر ما كوتاه كن ـ هركس در هر مقام و لباس قصد خيانت به اسلام و احكام دين را دارد هر چه زودتر نابودش بگردان ـ اين رفيق عزيز و مرجع عالي‌قدر ما را هر چه زودتر صحيح و سالم به ما برسان ـ ريشه ظلم را از ميان بردار ـ هر چه زودتر اين گرفتاري را از بين ما مسلمين برطرف كن‌. اين مجلس كه عده‌اي در حدود 100 نفر در آن شركت داشتند در ساعت 30 / 20 پايان پذيرفت‌.
امور اجتماعي 7 / 7 / 44
به فرموده بايگاني شود
گيرندگان : رياست ساواك استان مركزي (بخش امور اجتماعي 2 نسخه جهت اطلاع‌)