سند نامه ::
 
برويد گم شويد !
موضوع: دستگيري شيخ طاهري در مسجد جامع
شماره: 23121 / 20 الف تاریخ 30 / 10 / 43

برابر اطلاع روز 30 / 10 / 43 پس از انجام نماز ظهر به پيشنمازي شيخ غلامحسين جعفري در مسجد جامع شيخ طاهري طلبه حوزه علميه قم، در حضور عده‌اي در حدود 3000 نفر به منبر مي‌رود نامبرده هنوز شروع به صحبت ننموده كه سرهنگ طاهري1 از پليس تهران‌ با در دست داشتن بلندگو دستي وارد مسجد شده و به مستمعين اعلام مي‌نمايد ما با شما كاري نداريم‌. مي‌خواهيم آقاي شيخ طاهري را ببريم‌. در اين موقع چند نفر از ميان جمعيت با صداي بلند مي‌گويند برويد گم شويد ما نمي‌گذاريم طاهري را ببريد. عده‌اي از مستمعين با فرستادن صلوات به طرف سرهنگ طاهري مي‌آيند بلافاصله ايشان دستور مي‌دهد در حدود 60 نفر از افراد پليس مجهز به مسلسل دستي وارد مسجد گرديده و شيخ طاهري را دستگير مي‌نمايند. سپس جمعيت تظاهراتي نموده و شعار مي‌دهند مرگ بر استبداد. مرگ بر خفقان‌. زنده‌باد خميني‌. رهبر شيعيان جهان (در حدود هشت مرتبه شعار مذكور را تكرار مي‌نمايند) پس از دستگيري شيخ طاهري‌ شيخ غلامحسين جعفري پشت ميكروفن رفته و مردم را دعوت به آرامش نموده و اظهار مي‌دارد. شما كاري نداشته باشيد و ساكت باشيد خدا جزاي اينها را خواهد داد.2 ضمناً پليس در حدود 30 نفر از افراد تظاهركننده را دستگير مي‌نمايد.
گيرندگان: اداره كل سوم بخش 321
تعداد نسخه: 6

1. سرهنگ سعيد طاهري در قيام پانزده خرداد 1342 با افراد تحت امر خود نقش مؤثري در به خاك و خون كشيدن مردم بي‌گناه داشت و در رأس كماندوهاي شهرباني جنايات فجيعي را به بار آورد. وي در سركوب تظاهرات ضد اسرائيلي مردم در پي مسابقه فوتبال ايران و اسرائيل در ورزشگاه امجديه تهران (شهيد شيرودي) نقش اساسي داشت و عدة زيادي را مجروح و دستگير كرد. طاهري بعدها به پاس قدرداني از خشونت و جناياتش به مقام معاونت رئيس پليس تهران با درجه سرتيپي ارتقاء يافت. او در سال1350 در ستاد فرماندهي كميته مشترك ضد خرابكاري به شكنجه و بازجويي از مخالفين رژيم پرداخت. طاهري از پايه‌گذاران و برنامه‌ريزان كميته مذكور به شمار مي‌رفت. او در مرداد 1351 توسط سازمان مجاهدین ترور شده و به هلاكت رسيد. (ياران امام به روايت اسناد ساواك، آيت‌الله غلامحسين جعفري، صفحه شانزده مقدمه)
2. همان‌گونه كه در سند بعدي ملاحظه خواهيد كرد از تاريخ 30 / 10 / 43 مطابق با 16 رمضان سال 1384 ﻫ ق تا تاريخ 27 / 3 / 44 سندي در مورد فعاليت افراد در مسجد جامع به دست نيامد، علت آن دستگيري آيت‌الله غلامحسين جعفري در همين ايام بود كه منجر به زنداني شدن او به مدت حدود پنج ماه در زندان قزل‌قلعه گرديد. به سندي در اين مورد توجه فرماييد.
گيرنده : رياست ساواك استان مركزي (بخش امور اجتماعي‌) فرستنده: ساواك جنوب شرق شماره : 859 س ت / 3 ـ تاريخ: 7 / 5 / 44 موضوع : اظهارات شيخ غلامحسين جعفري
شماره عطف : 10283 / 20 الف ـ 29 / 4 / 44
نامبرده بالا به علت گفتار بي‌رويه در ماه رمضان سال گذشته در مسجد جامع از طرف مأمورين شهرباني دستگير و مدت 5 ماه در قزل‌قلعه زنداني بوده است ولي از سرانجام كار وي اطلاعي در دست نيست‌. در مورد عكس‌العمل اين ساواك پيرامون اظهارات روز 27 / 3 / 44 نامبرده بالا به فرموده رياست ساواك استان مركزي از اقدام مستقيم خودداري گرديد و در اين مورد اقداماتي به عمل كه چگونگي شفاهاً به عرض رسيد. بيوگرافي ملصق به عكس وي متعاقباً تنظيم و تقديم خواهد شد. رئيس ساواك جنوب شرق تهران . رخشا
امور اجتماعي 7 / 7 / 44
تا ارسال بيوگرافي نامبرده تحت اقدام بماند 1 / 5 / 44