سند نامه ::
 
حيف و ميل اموال مردم
موضوع: مجلس وعظ در مسجد جامع
شماره: 2079 س ت / 3 تاریخ 29 / 10 / 43

روز 28 / 10 / 43 بعد از نماز شيخ غلامحسين جعفري به جمعيت اظهار داشت من فعلاً اجازه صحبت كردن ندارم تا بعداً ببينم چه خواهد شد.
سپس طاهري واعظ به منبر رفت و دنباله صحبت‌هاي روز قبل خود پيرامون اقتصاد را ادامه داد و اضافه كرد: حضرت آيت‌الله خميني هميشه و همه حال در فكر مستمندان و بيچارگان بودند و از هرگونه كمكي به آنها دريغ نمي‌كردند (در اين هنگام جمعيت با صداي بلند صلوات فرستادند) وي به طور غيرمستقيم و با كنايه از وضع اقتصادي مملكت اظهار عدم رضايت نمود و سپس شمه‌اي از خلافت عثمان و اين كه چگونه اموال مردم را حيف و ميل مي‌كرد و با دشمنان دين اسلام همكاري مي‌نمود صحبت كرد و در آخر اظهاراتش گفت: خدايا حضرت آيت‌الله خميني را به سلامت دار. خدايا گمشده ما را به وطن بازگردان‌. اين جلسه در ساعت 15 پايان يافت‌.
تعداد جمعيت حاضر در مجلس در حدود 2000 نفر مي‌شد كه عده زيادي از آنها از بازاريان ناراحت و طرفدار خميني و هم‌چنين دانشجويان و دانش‌آموزان بودند. سابقه 29 / 10 / 43
تعداد نسخه‌: 3
گيرندگان‌: رياست ساواك استان مركزي جهت اطلاع (2 نسخه‌) پيرو 2065 س ت / 3 ـ 28 / 10 / 43


* شماره : 23116 / 20 الف ـ تاريخ : 29 / 10 / 43
موضوع : منابر روز 28 / 10 / 43
برابر اطلاع منابر روز 28 / 10 / 43 عادي بوده است‌. 1ـ شيخ حجتي كرماني در مسجد جليلي واقع در خيابان ويلا [ايرانشهر] به منبر رفت به علت حمله به اعمال دولت و دعا به خميني وسيله كلانتري به وي تذكر داده شد. 2ـ شيخ محدث‌زاده قمي در مسجد سادات هندي واقع در خيابان مولوي چهارراه گمرك به منبر رفت و به دولت حمله كرد كه وسيله كلانتري 12 تذكرات لازم به وي داده شد. 3ـ شيخ طاهري در مسجد جامع به منبر رفت و در لفافه به دولت حمله كرد و از خميني تجليل نمود. 4ـ شيخ جعفري در مسجد جامع به منبر رفت ضمن بياناتش اظهار داشت من اجازه صحبت كردن ندارم كه بتوانم حرف‌هايم را بزنم‌. 5ـ شيخ نوارچي در مسجد فرتخت [مسجد سرتخت، مسجد باقرالعلوم فعلي ] واقع در شهر ري به منبر رفت و ضمن بياناتش اعليحضرت همايون شاهنشاه را دعا نمود.
گيرندگان‌: اداره كل سوم بخش 321
تعداد نسخه‌: 6