سند نامه ::
 
سياست يعني مملكت داري نه زور و سرنيزه
موضوع: اظهارات رباني واعظ
شماره: 22652 / 20 الف تاریخ 20 / 10 / 43

برابر اطلاع ساعت 15- 13 روز 16 / 10 / 43‌1شخصي به نام رباني2 كه گويا از طلاب طرف‌دار خميني در قم مي‌باشد در شبستان مسجد جامع به پيشنمازي آقاي جعفري به منبر رفت و ضمن بيان مقدمه‌اي درباره ايمان اظهار داشت هركس ايمان داشته باشد مي‌داند دين از پول و جان بهتر است روي همين اصل به مراجع تقليد ايمان مي‌آورد و مي‌داند كه مرجع تقليد كه در حقيقت جانشين ائمه اطهار مي‌باشد بيش از ديگران رفاه حال او را مي‌خواهد. نامبرده در مورد سياست اظهار داشت سياست يعني مملكت‌داري نه آن كه زور و سرنيزه.
در خاتمه سخنانش علماء و روحانيون و مراجع تقليد را دعا كرد و گفت مخصوصاً آن مرجعي كه مورد نظر ما هست نجاتش بده.

1. 16 / 10 / 43 برابر است با دوم رمضان سال 1384 هجري قمري‌.
2. آيت‌الله حاج شيخ محمدمهدي رباني املشي ‌: در 1313 ش در يك خانوادة روحاني و متوسط در قم متولد گرديد. در سن 5 سالگي‌، مادر را از دست داد. دروس اوليه را در محضر اساتيد قم خواند. و سپس به درس مرحوم آيت‌الله بروجردي و امام خميني (ره‌) حاضر گرديد. از سن 17 سالگي وارد صحنة سياست شد و به عنوان مدافع شهيد نواب صفوي و آيت‌الله كاشاني در تظاهرات حاضر گرديد. با آغاز نهضت امام خميني به عنوان يك روحاني مبارز همواره عليه رژيم ستم‌شاهي به فعاليت پرداخت‌. چندين بار دستگير و به زندان افتاد و در سال 1356 تبعيد گرديد. با فعاليت جامعة مدرسين حوزة علميه قم وي از اعضاي فعال آن بود. پس از پيروزي انقلاب‌، به عنوان نمايندة مجلس شوراي اسلامي و نمايندة مجلس خبرگان‌، انتخاب گرديد. وي در سال 1364 در گذشت‌. (آيت‌الله محمدمهدي رباني املشي به روايت اسناد ساواك‌، مركز بررسي اسناد تاريخي‌، چاپ اول‌، تابستان 1380)