سند نامه ::
 
چرا توجه به آيه حجاب نمي نماييد ؟
موضوع: مجلس روضه‌خواني در مسجد جامع

به: 20ه‍ 3 شماره: 625 / 20 و
از: 20 و تاریخ 13 / 6 / 47

از ساعت 1900 روز 12 / 6 / 47 مجلس روضه‌خواني به مناسبت ايام فاطميه با شركت عده‌اي در حدود 300 نفر در شبستان چهل‌ستوني مسجد جامع برگذار[برگزار] گرديد. در اين مجلس شيخ علي‌اصغر‌ مرواريد به منبر رفت و ضمن سخنان خود گفت آقايان دين در معرض خطر است چشم خود را باز كنيد و ببينيد هر روز دامن‌ها كوتاه‌تر مي‌شود و بالاخره معلوم نيست كه كوتاهي دامن خانم‌ها به كجا خواهد رسيد اگر شما مسلمان واقعي هستيد و به قرآن ايمان داريد چرا توجه به آيه حجاب نمي‌نماييد چرا دستور قرآن را عمل نمي‌كنيد چرا با بي‌حجابي مبارزه نمی نمایید اگر صبح از مسجد بانگ اذان بلند شود فوري خادم و امام جماعت مسجد را زنداني مي‌كنند و مي‌گويند اين صدا مزاحم مردم است و بايد خاموش شود اما كسي نيست كه جلوي بلندگوي كاباره‌ها و سينماها ـ تلويزيون و ساير اماكن فساد را كه تا نيمه‌هاي شب آسايش مردم را سلب مي‌كند بگيرد بلي فقط بانگ اذان و قرآن از مساجد ممنوع است ولي صداي موسيقي آزاد مي‌باشد اين مجلس در ساعت 30 / 20 پايان يافت. نگهبان
آقاي اواني گزارش عرضي تهيه شود. 19 / 6
در پرونده مرواريد بايگاني شود.

*ـ تاريخ: 24 / 6 / 47 ـ گزارش؛ درباره سخنراني وعاظ در مورد بي‌حجابي زنان
محترماً معروض مي‌دارد. گزارشاتي كه طي چند روز اخير از ساواك تهران واصل شده حاكيست كه وعاظ و روحانيون تهران در اغلب مساجد و جلسات هيئت‌هاي مذهبي ضمن سخنراني مذهبي شديداً از وضع زنان و بي‌حجابي آنان انتقاد مي‌نمايند. از جمله روز 8 / 6 / 47 دو نفر واعظ به اسامي سيدعباس طباطبايي و سيدمحمود سدهي در منزل سيد ابراهيم طباطبايي ضمن انتقاد از آزادي زنان، به بي‌حجابي بانوان به شدت حمله كرده‌اند. روز 8 / 6 / 47 نيز سيد مرتضي خاتمي در جلسه هيئت مكتب حسين ضمن سخنراني اظهار داشته علت جنايت در اين كشور اين است كه عده‌اي شهوت‌پرست و مقام‌دوست براي سركوبي اسلام اجازه مي‌دهند كه زنان با اين وضع زننده و لباس‌هاي كوتاه و شرم‌آور به خيابان‌ها بيايند. هم‌چنين روز 12 / 6 / 47 شيخ علي‌اصغر مرواريد در مسجد جامع تهران ضمن وعظ پيرامون بي‌حجابي زنان مطالبي بيان داشته و اظهار نموده دين در معرض خطر است. چشم خود را باز كنيد و ببينيد دامن‌ها هر روز كوتاه‌تر مي‌شود. و نيز روز 15 / 6 / 47 شيخ قاسم اسلامي در جلسه هيئت جان‌نثاران صاحب‌الزماني مطالبي تحريك‌آميز در مورد بي‌حجابي بانوان ايراد كرده است.
هم‌چنين سيدعبدالرضا حجازي ضمن انتقاد از آزادي زنان [از] بي‌حجابي آنان نيز شديداً انتقاد نموده است.