سند نامه ::
 
منافقين از مومنين شناخته مى‏شوند
موضوع: سخنرانى مرتضى مطهرى در شبستان مسجد الجواد
از : 20 ه12 تاریخ 28 / 4 / 51
به : 312 شماره: 13083 / 20 ه12
از ساعت 30:20 روز 23 / 4 / 51 نامبرده بالا در شبستان مسجد الجواد آغاز سخن نمود و ضمن تفسير سوره نور اظهار داشت خيلى زود منافقين از مومنين شناخته مى‏شوند و آن روزى است كه اجتماع چهره آنان را بشكافد همانطور كه در قضيه افك اطرافيان پيغمبر شناخته شدند. وى سپس اضافه كرد چقدر بد است چيزى را كه ما نديده‏ايم و از زبان ديگران شنيده‏ايم همانطور بيان كنيم و شايعه سازى نماييم مثل چند وقت قبل كه شايع شده بود ملت فلسطين ناصبى هستند و درباره ناصبى توضيح داد كه اينها مشركند و مانند يهوديها دشمن على هستند ولى سنى‏ها فرقشان با شيعه فقط در آن است كه على را خليفه چهارم مى‏دانند اما به هر صورت على را دوست مى‏دارند. مشاراليه ادامه داد و گفت سالى كه من مكه بودم به چادر فلسطينيها رفتم و ملاحظه كردم كه اينها شيعه هم دارند. مثلاً همين ليلا خالد چريك فلسطينى شيعه است و چند بار در سخنرانى‏هائى كه از راديو قاهره كرده باين نكته اشاره نموده است. مطهرى در سخنرانى خود نتيجه گيرى كرد كه يهوديهاى مشرك و بهائيها هر روز به يك نحو شايعه سازى مى‏كنند تا همه را نسبت به هم بدبين نمايند و گفت در مورد خود اين مسجد شايعه ساختند كه در اذان مسجد الجواد كلمه «اشهد ان عليا ولى‏اللّه‏» گفته نمى‏شود و سايرين هم كم و بيش از قول هم به يكديگر گفتند و اين شايعه رواج يافت. وى ادامه داد مسلمان حق بازگو كردن آنچه را كه درباره مسلمانان مى‏شنود ندارد بلكه بايد تحقيق كند زيرا دشمن شايعه مى‏سازد و استفاده مى‏كند. سخنرانى ناطق فوق در ساعت 2200 پايان يافت و جمعيت متفرق گرديدند.
نظريه شنبه: آنچه از اين سخنرانى استنباط مى‏شد اين بود كه وى سعى داشت اختلافات مذهبى شيعه و سنى را كوچك جلوه دهد و تبليغى هم در مورد چريكهاى فلسطينى و مردم آن سامان بنمايد. نظريه يكشنبه : يكشنبه نظرى ندارد. بيدار نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد. پاد 28 / 4 / 51