سند نامه ::
 
قطع رابطه با حسینیه ارشاد
درباره : شيخ مرتضى مطهرى عطف به شماره 15026 / ه3 ـ 8 / 1 / 50
شماره: 152 / ه.ش تاریخ 7 / 2 / 50
از: 20ه.ش
به: رياست ساواك تهران ه3
برابر تحقيقات معموله نامبرده بالا اخيرا از گردانندگان حسينيه ارشاد خواسته است جهت برخى از امور حسينيه اختيار تام بوى داده شود و چون با مخالفت اعضاى هيئت مديره روبرو گرديده لذا روابط خود را با حسينيه مزبور قطع نموده است با عرض مراتب بالا در زمينه مفاد نامه معطوفى منابع و همكاران مربوطه توجيه و راهنمائى گرديده‏اند.1
رئيس ساواك شميرانات . عباس شهسوارى مقدم
آدرس منزل : قلهك ـ خيابان دولت ـ مقابل كوچه حكيم‏زاده ـ نبش كوچه... منزل مطهرى.

1ـ شهيد مطهرى در سال 1345 حسينيه ارشاد را بنيان نهاد. و از افرادى كه بتوانند در هدايت و آگاهى بخشى نسل جوان مؤثر واقع شوند، براى سخنرانى در آنجا دعوت مى‏ كرد. از جمله افرادى كه دعوت شد محمد تقى شريعتى پدر دكتر شريعتى بود. در سال 1346 طرح كتاب محمد خاتم پيامبران را ريخت و از دكتر شريعتى دعوت كرد كه براى آن كتاب، مقاله بنويسد و او دو مقاله اى نوشت كه يكى از هجرت تا وفات و ديگرى «سيماى محمد(ص)» بود. قلم شيرين و شيواى دكتر شريعتى مورد استقبال گرم شهيد مطهرى قرار گرفت و او را براى سخنرانى در حسينيه ارشاد دعوت كرد. دكتر شريعتى در آن زمان به عنوان يك معلم گمنام در اداره آموزش و پرورش مشهد خدمت مى ‏كرد. و از آن تاريخ تا سال 1349 هرچند گاه يك بار جهت سخنرانى در حسينيه ارشاد به تهران مى ‏رفت. و حسينيه ارشاد تا اين زمان زير نظر هيأت امناى سه نفره كه يكى از آنها شهيد مطهرى بود، اداره مى‏ شد. در اين زمان آقاى ميناچى به عنوان مدير داخلى حسينيه انتخاب شده و او تمام امور را در دست گرفت و بدون مشورت و نظرخواهى از شهيد مطهرى تمام كارها را انجام مى‏داد. و او در جريان كارهاى حسينيه قرار نمى ‏گرفت و در عمل دست او از امور حسينيه كوتاه شد. و از سوى ديگر به هيچ كدام از پيشنهادات و اعتراض هاى او اعتنايى نشد.
در نتيجه شهيد مطهرى از آنجا كناره ‏گيرى كرد. درپى كناره ‏گيرى شهيد مطهرى افراد ديگرى كه در آنجا به دعوت شهيد مطهرى سخنرانى داشتند چون: محمدتقى شريعتى، حضرت آيت ‏اللّه‏ خامنه ‏اى مقام معظم رهبرى، شهيد باهنر و آقاى هاشمى رفسنجانى نيز به آنجا نرفتند.
پس از اين اقدام، دكتر شريعتى بيش از گذشته در آنجا به سخنرانى پرداخت. پدر دكتر شريعتى و افراد ديگر از او خواستند تا زمانى كه حسينيه ارشاد در راستاى مديريت درست و سالم قرار نگيرد، به آنجا نرود، اما در ظاهر مى ‏پذيرفت و سخنراني هايش نيز در آنجا استمرار مى ‏يافت. براى اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به :
1ـ مطهرى مطهر انديشه ‏ها ج1 / 224
2ـ سرگذشت‏ هاى ويژه شهيد مطهرى، 2 جلد، تهران، نشر ذكر كه برخى از آنها بيشتر از بيست بار تجديد چاپ شده است.
شمارى از آثار وى بدين قرار است : «اسلام و خدمات اجتماعى، نقش كليسا در ممالك اسلامى، شيعه و زمامداران خود سر، اسلام و تمدن جديد، ترجمه و تفسير نهج‏ البلاغه و...» اين نويسنده سخت كوش و پرسوز در صبحگاه روز اول اسفند 1369 ش زندگانى را بدرود گفت. ر. ك : نشريه آئينه پژوهش، ش 6، ص 114