سند نامه ::
 
صلوات بلند در پی نام آيت‏اللّه‏ خمينى

موضوع: مطهرى واعظ
از: 20 ه 5 تاریخ 13 / 9 / 48
به: 337 شماره: 37702 / 20 ه5
ساعت 00:13 روز 11 / 9 / 48 در مسجد هدايت واقع در لاله زار مطهرى واعظ پس از اداء نماز ظهر روز مزبور مشغول وعظ گرديد و ضمن گفتن يك مسئله شرعى يكى از مستمعين سئوال مينمايد اين مسئله فتواى كيست مطهرى اظهار داشت فتواى حضرت آيت‏اللّه‏ خمينى است كه ناگهان حضار با صداى بلند سه مرتبه صلوات فرستادند.
نظريه منبع: بنظر مى‏رسد مطهرى با تبانى قبلى با (سئوال كننده) عمدا مبادرت بگفتن كلمه خمينى با نهايت احترام و القاب نموده است.
توضيح 20 ه 5 : تحقيق و بررسى سوابق مطهرى كه گويا از واعظين افراطى است مربوط به بخش روحانيون است.
بايگانى شود 20 ه / 2