سند نامه ::
 
شماره حساب کمک به آوارگان فلسطینی
اظهارات آقاى مرتضى مطهرى
ساعت 1700 روز 7 / 2 / 1349 در حسينيه ارشاد آقاى مرتضى مطهرى ضمن بيان مطالبى بمناسبت روز اربعين و سالروز تولد علامه اقبال لاهورى پاكستانى اظهار داشته است :
«براى آوارگان فلسطين حسابى بشماره‏هاى 77388 در بانك ملى ايران شعبه مركزى، 45600 در بانك بازرگانى شعبه مركزى و 9595 در بانك صادرات شعبه بازار باز نموده‏اند و شما اگر هر نفر يك تومان بپردازيد مبلغ قابل ملاحظه‏اى ميشود هر چند تمام پول مسلمانان را جمع كنند به اندازه ثروت دو نفر يهودى دزد كه پولهاى دنيا را ميدزدند نيست لكن مسلمانى خود را نشان داده‏ايد.»
ارزيابى خبر : صحت دارد.
نظريه : ــ
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات
بهره‏بردارى شد بايگانى شود. 18 / 2 / 49