سند نامه ::
 
سياست‏هاى غلط سياستمداران ما
موضوع: سخنرانى شيخ مرتضى مطهرى
از : 20 ه 3 تاریخ 1 / 5 / 49
به : 316 شماره: 16161 / 20 ه3
نامبرده بالا در تاريخ 26 / 4 / 49 در حسينيه ارشاد به منبر رفت و ضمن گفتار خود اظهار داشت سياست‏هاى غلط سياستمداران ما در مورد دين اسلام بوجود آوردن يهود و غيره شد تنها استفاده اى كه ما مسلمانان فعلاً از قرآن مجيد مى‏كنيم يكى در موقع عقد و عروسى و يا اجاره نمودن خانه و يا خريد خانه و يا موقع مسافرت يكى از اقوام كه بالاى سرش مى‏گذارند. چاپ تعدادى زياد از قرآن مجيد كه بيشتر جملات آن به غلط چاپ شده و كم كم به غلط تحويل ديگران مى‏دهيم. اختلاف نظر شيعه و سنى را بيان كرد و گفت اين دو دسته افراد فقط مى‏توانند يكديگر را متهم كنند و بر عليه يكديگر اقداماتى بعمل آورند . هيچكدام از طرفين مداركى براى اثبات خود ارائه نمى‏دهند. كسانى كه نام على را به زبان مى‏آورند يكى از خصوصيات آن حضرت را دارا نيستند و يكى از برداشتهاى آن حضرت در وجودشان نيست فقط تكيه كلامشام به زبان آوردن نام على مى‏باشد. يكى از دانشمندان بنام سيد جمال‏الدين الحسينى1 كه در ايران و مصر و پاكستان سالها اقامت داشته است. زادگاه خود را هيچكدام از اين سه كشور معرفى نكرده است تنها ارادت آن شخص بزرگ به خاندان على بوده كه خود را معرفى نموده است.كسانى از اين سيدها هستند كه خون على در وجودشان ريشه دوانيده و در قيامها و جنبشها پيش‏قدم بوده و در انجام هيچ كارى دريغ نمى‏كنند. جلسه در ساعت 10:22 خاتمه يافت. عده شركت كننده حدود 700 نفر بودند.
نظريه شنبه : شنبه نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : يكشنبه نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد.

1ـ سيد جمال‏الدين اسدآبادى فرزند سيد صفدر در 1254 هق در اسدآباد تهران متولد شد. وى پس از چندى تحصيل در قزوين، راهى عتبات و از آنجا راهى هندوستان شد. وى در سال 1285 ق از هند به مكه و سپس مصر و اسلامبول مى‏رود اما مجددا به مصر بازگشته و 7 سال در آنجا اقامت مى‏كند. پس از آن راهى هند شده و 4 سال بعد به پاريس مى‏رود (1882 م) و با شيخ محمد عبده، «روزنامه عروه‏الوثقى» را به زبان عربى منتشر مى‏كند اما پس از 18 شماره به علت جلوگيرى مقامات انگليس انتشار آن متوقف مى‏شود. سيد جمال‏الدين در سال 1304 به ايران مى‏آيد ولى به خاطر وحشت ناصرالدين شاه از سخنان وى از ايران اخراج شده به روسيه مى‏رود اما چندى بعد در سال 1308 دوباره به ايران مى‏آيد اما اين بار هم از ايران اخراج مى‏گردد. وى همچنين روزنامه ضياءالخافقين را در لندن منتشر مى‏كرده كه با مخالفت مقامات انگليسى انتشار اين روزنامه هم متوقف گرديد. سيد جمال‏الدين در اواخر سال 1309 به دعوت سلطان عبدالحميد راهى اسلامبول گرديد. سرانجام جمال‏الدين اسدآبادى يكسال بعد از قتل ناصرالدين شاه در 5 / شوال 1314 در اسلامبول درگذشت.
ـ سيد جمال‏الدين حسينى پايه‏گذار نهضت اسلامى، صدر بلاغى، تهران، شركت انتشار