سند نامه ::
 
سخنرانى در مسجد جليلى
از : 20 ه 12 تاریخ 20 / 12 / 53
به : 312 شماره : 2394 / 20 ه 12

روز سه‏شنبه 13 / 12 / 53 مصادف با اربعين حسينى بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء كه توسط مهدوى كنى خوانده شد شيخ مرتضى مطهرى از ساعت 1930 تا 2045 درباره راه گريز از ايمان در حضور ششصد نفر كه همه سطح تالار مسجد را اشغال كرده بودند و بيشتر جوانان 20 و 25 ساله و تيپ دانشجو بودند سخنرانى كرد. اصغر عسگرى قبل از شروع سخنرانى مطهرى با صداى پرطنين خود از جمعيت خواهش كرد كرد تا به احترام شهداى اسلام صلوات بلند بفرستند و همه صلوات جمعى فرستادند. اشخاص شناخته شده عبارت بودند از غلامعلى زنگنه و پسر 17 ساله‏اش. عباس اسلامى، محمدعلى يزدان‏پناه، احمد مختارپور، عليدوست طلبه 28 ساله، سيد شجاع حاج سيد جوادى (معمم) كه با مهدوى به صحبت مشغول بود. حاج حسين نصراللهى عباسعلى شاملو، حسينى 55 ساله اهل اصفهان، زنجانى دانشجوى دانشكده علم و صنعت نارمك از گردانندگان مكتب صادقيه، سيد محسن اميرحسينى و درخشان شغل فرش فروش عضو بنياد رفاه و تعاون اسلامى.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : به اظهارات شنبه اعتماد حاصل است.
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
رئيس بخش 12
20 / 12 /
ارسال شود. 20 / 12
رهبر عمليات ـ حكاك 19 / 12 / 54