سند نامه ::
 
سخنرانى در حسينيه هدايت
موضوع: سخنرانى مرتضى مطهرى در حسينيه هدايت پيرو 8248 / ه ـ 15 / 1 / 51
از : 7 / ه تاریخ 19 / 1 / 51
به : 312 شماره : 8393 / ه
ساعت 45:19 روز پنجشنبه 10 / 1 / 51 جلسه سخنرانى با شركت عده نسبتا زياد در حسينيه هدايت تشكيل گرديد ابتدا كودك خردسالى «حدود 12 ساله» درباره گمراهى انسان كه سر به بى‏بندوبارى زده و تمام قوانين اخلاقى را زيرپا نهاده و به مواد مخدر و الكل و تمام زشتيها پناه برده و باز هم سرگردان است و تشنه احكام الهى و اينكه كسى مى‏خواهد كه آنها را براه راست هدايت كند و از اين چاه ظلمت بيرون آورد سخن گفت سپس شخص ديگرى به معرفى آقاى مطهرى پرداخت و از فعاليتهاى حسينيه هدايت سخن گفت و اضافه كرد تاكنون حسينيه هدايت كلاس تقويت زبان انگليسى. عربى و تعليم قرآن مجيد و جلساتى براى بانوان و دوشيزگان و كودكستان و دبستان و دبيرستان و تهيه صندوق قرض‏الحسنه فراهم كرده و اكنون افتخار دارد كه جناب مطهرى دعوت اين مركز تبليغ را پذيرفته‏اند و بنا به دعوت آقاى محلاتى فردا شب همين جلسه به مسجد ولى‏عصر انتقال پيدا مى‏كند و از آقايان دعوت مى‏كنيم كه فردا شب به مسجد ولى‏عصر تشريف بيآورند آنگاه آقاى مطهرى درباره شرائط تبليغ شروع به صحبت كرد و گفت تبليغ چند جنبه دارد اولاً انسان بايد از چيزى كه مى‏خواهد تبليغ كند بايد آن موضوع داراى غنا و ذخائر علمى باشد با علم روز مغايرت نداشته باشد و اسلام بهترين اديان الهى و داراى غناى علمى است. زيرا تمام تاريخ وقايع آن موعود نوشته شده و بدون عيب و نقص مى‏باشد اما بقيه اديان حتى تاريخ پيدايش رهبر يا كتاب آلمانى آنها هم درست در دست نيست و علت پيشرفت اسلام هم همين است. اينكه مى‏گويند اسلام بوسيله شمشير پيشرفت كرده درست نيست زيرا در قاره سياه و اندونزى و شبه جزيره هندوستان كه ديگر شمشير نبوده و اسلام هم تاكنون مبلغ مانند عيسويت به ساير نقاط دنيا نفرستاده است. لذا چون اسلام داراى غناى علمى است خود به خود ساير قوانين را عقب مى‏زند و خود جاى آنرا مى‏گيرد با وجود اينكه مبلغهاى عيسوى با تمام امكانات در قاره سياه فعاليت مى‏كنند باز ما مشاهده مى‏كنيم كه در اين قاره فقط دو نيرو پيشروى مى‏كند اسلام و كمونيزم شرط دوم تبليغ اين است كه شخص مُبلغ بايد صلاحيت تبليغ داشته باشد نه مانند معلمى كه آنچه را درس مى‏دهد خود عمل نكند (رطب خورده منع رطب كى كند) و بايد از تمام وقايع زمان خود آگاهى داشته باشد روزنامه‏هاى گوناگون و مجلات را مطالعه كرده باشد و از زير و بم‏هاى اجتماع خود خواه خوب يا بد اطلاع داشته باشد. و جنبشهاى در حال رشد و عوامل ضد خلقى را درك كند و جنين را در نطفه خفه كند. و چون از تمام اوضاع دنيا اطلاع كامل داشته باشد هر اقدامى كه عليه اجتماع زير پرده طرح ريزى مى‏شود مى‏تواند درك كند نه اينكه منابع نفتى و معدنى داشته باشد و خود از آن‏ها چيزى نداند بيگانگان بيايند و آنها را ببرند و بجاى ما استفاده كنند ما تاكنون دنباله‏رو وقايع بوده‏ايم و نتوانسته‏ايم وقايع را قبلاً پيش بينى كنيم. شرط سوم استفاده كردن از امكانات روز مى‏باشد مانند راديو. تلويزيون. ميكرفون. و سلاح روز زيرا در زمانى كه دشمنان ما از تمام اين امكانات استفاده مى‏كنند بايد ما هم بهتر از آنها بتوانيم سلاح مدرن تهيه كنيم و از تمام امكانات براى تبليغ يا دفاع از خود استفاده كنيم نه اينكه اگر چيزى هم داريم از دشمن به عاريه گرفته باشيم.
نظريه يكشنبه : اظهارات شنبه مورد تائيد است. نامبرده بالا از طرف گردانندگان جلسات حسينيه هدايت دعوت شده است كه براى مدت سه شب در حسينيه مذكور سخنرانى كند. خاور
نظريه چهارشنبه : اظهارات شنبه مورد تائيد است.
نظريه 7 / ه : نظر چهارشنبه مورد تائيد است. دايره عمليات بهره‏بردارى در .... داده شود
30 / 1 / 51 ضميمه پرونده مرتضى مطهرى ارائه شود. 13 / 12 / 51