سند نامه ::
 
سخنرانی در مسجد اميرالمؤمنين
موضوع : سخنرانى مرتضى مطهرى
از : 20 ه 12 تاریخ 12 / 11 / 53
به : 312 شماره : 23017 / 20 ه 12
از ساعت 1830 روز 30 / 10 / 53 مرتضى مطهرى در مسجد اميرالمؤمنين واقع در اميرآباد جنوبى خيابان نصرت به منبر رفته و درباره نقش انبياء در تاريخ مطالبى بيان نمود و گفت درس اخلاق و انسان‏سازى كامل بوسيله پيغمبران بنا نهاده شد و اضافه نمود در آن زمان افرادى مانند اباذر بوجود آمدند و سپس گفت حال هم اروپا و غرب با تمدن صنعتى و ماشينى خود انسان‏سازى مى‏كنند و اين افراد مانند مزدوران شروع به ساختن بمب كرده و براى نابودى انسانهاى ديگر تلاش مى‏كنند مشاراليه سپس پيرامون حضرت ابراهيم و پيغمبران اسلام مطالبى را بيان نمود. اين جلسه با شركت حدود پانصد نفر در ساعت 1930 خاتمه يافت.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : شنبه مورد اعتماد است و به احتمال قوى خبر تسليمى وى صحت دارد. پيمان
نظريه سه‏شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. برليان
نظريه چهارشنبه : نظريه سه‏شنبه تاييد مى‏گردد. سپاهى
دايره عملياتى: آقاى باقرى 14 / 11