سند نامه ::
 
سخنان آموزنده

شماره : 2ـ3ـ2802 تاریخ: 26 / 5 / 39
در منزل على بابائى آقاى مطهرى درباره انتخابات1 سخنرانى كرده اظهار داشت تمام افراد بشر بايد در رفاه و آسايش بسر برند و اگر عده‏اى خون عده ديگرى را بمكند و يك عمر بر آنها حكومت كنند نمى‏توان آن عده معدود را بشر ناميد . كمونيستها مى‏گويند احتياجات بشر روى اقتصاديات است و سقراط مى‏گويد احتياجات بشر روى علم است ولى اسلام مى‏گويد افراد بشر به همه چيز احتياج دارند و وقتى احتياجات يك فرد مطابق قانون تأمين شود آن فرد را مى‏توان فرد آزاد ناميد و در اين صورت نمى‏توان گفت كه كمونيست غلط گفته يا صحيح و نمى‏توان گفت جملات سقراط غلط بوده است ولى گفته اسلام را مى‏توان صحيح دانست زيرا اسلام مى‏گويد تمام افراد بشر متساوى‏الحقوق آفريده شده و بايد از همه لذات زندگى بهره‏مند گردد مشاراليه در اين باره سخنرانى مفصلى نمود سپس اظهار داشت با توجه به اينكه اولياء امور مملكت مى‏دانند كه عده‏اى خائن مال مردم را مى‏چاپند و مى‏خورند هزاران جنايت مى‏نمايند مع‏الوصف اقدامى جهت بهبود ملت ايران نمى‏كنند در اين صورت خدايا خودت به فرياد مردم برس.

1ـ انتخابات دوره بيستم مجلس شوراى ملى روز 26 مرداد 1339 انجام شد و مجلس آن در دوم اسفند همان سال افتتاح و در 19 ارديبهشت سال بعد به درخواست على امينى نخست‏وزير وقت به دستور محمدرضا پهلوى منحل شد و عمر حدود دو ماه نيمه‏اش به پايان آمد، بعضى فساد انتخابات و نفرت مردم را علت انحلال مجلس ذكر كرده‏اند.