سند نامه ::
 
حمله به رئیس جمهور آمریکا
موضوع: مرتضى مطهرى
از: 20 ه3 تاریخ 17 / 10 / 46
به: 316 شماره: 31013 / 20ه3
نامبرده بالا در ساعت 30:7 روز 12 / 10 / 46 در حسينيه ارشاد بعد از نماز عيد فطر بمنبر رفته و درباره وحدت اسلام صحبت نمود و در ضمن سخنان خود به بلوك غرب و سياست رئيس جمهورى آمريكا1 حمله كرد و اظهار داشت رئيس جمهورى امريكا بين مسلمانان اختلاف انداخته و گفته است هر ملتى بايد اتكاء بمليت خود داشته باشد . در پايان از نويسنده روزنامه اطلاعات2 كه براى از بين بردن زبان عربى3 مقاله نوشته بود انتقاد نمود. جلسه در ساعت 00:11 خاتمه يافت و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از : محمد و على محمدى ، حاج محمود مانيان عضو سابق جبهه ملى، فياض بخش و يزدان پرست كه از گردانندگان اصلى حسينيه ارشاد هستند.
نظريه منبع : قرار بود آقايان فلسفى. حجازى و شريعتى در روز عيد فطر در حسينيه ارشاد
حضور بهم رساندند و سخنرانى نمايند ولى هيچكدام حاضر نشدند.
نسبت به شناسائى فياض بخش و يزدان پرست در پرونده حسينيه ارشاد اقدام خواهد شد.
بايگانى شود. 27 / 10 / 46

1ـ رئيس جمهور امريكا ليندون جانسون سى و ششمين رئيس جمهورى ايالت متحده امريكا (69ـ1963م) در سال 1908م در «استون وال» واقع در ايالت «تگزاس» متولد شد. در سال 1937م به عنوان يكى از اعضاى حزب «دموكرات» به كنگره ايالت متحده امريكا راه يافت و تا سال 1949 به فعاليت نمايندگى ادامه داد. و از سال 1949م تا 1960م در «سنا» بود و سپس به عنوان معاون «جان اف كندى» ـ سى و پنجمين رئيس جمهورى امريكا ـ تعيين شد. اما پس از ترور كندى در نوامبر 1963م ـ آذر ماه 1342 ـ مسئوليت رياست جمهورى را به عهده گرفت. پس از چند سال كه مداخله نظامى امريكا در ويتنام شدت گرفت جانسون از احراز مقام رياست جمهورى براى يك دوره ديگر محروم ماند و در نهايت رياست جمهورى او تا سال 1969 م ادامه داشت. (دايره‏المعارف مشاهير جهان، سروش قربانى)
2ـ نويسنده مقاله روزنامه اطلاعات براى از بين بردن زبان عربى و خود مقاله نويسنده اين مقاله شخصى است به نام استاد پور داود كه تحت مقاله‏اى به نام «استاد پورداود، درباره زبان فارسى سخن مى‏گويد» مطالبى را نوشته است. اين مقاله در روزنامه اطلاعات شماره 12471 در تاريخ 6 / 10 / 46 به چاپ رسيده بود. كه البته استاد محيط طباطبايى انتقاداتى به اين گفته‏ها انجام داد كه در همان روزنامه در شماره 12475در تاريخ 11 / 10 / 46 به چاپ رسيد.
لازم به ذكر است كه مطالب استاد پور داود در مجله هوخت شماره 11 دوره 18 سال 46 نيز به چاپ رسيد و همچنين مطالب استاد سيد محمد محيط طباطبايى در مجله ارمغان شماره 9 و 10 دوره سى و ششم سال 46 به چاپ رسيد.

3ـ رژيم شاه در پى نهضت امام خمينى و موضع گيرى او در برابر اسرائيل و ارتباط سياسى و اقتصادى رژيم با اسرائيل به تبليغات گسترده عليه اعراب به خصوص جمال عبدالناصر زده بود، تا مردم را از حمايت مردم فلسطين بازدارد و از سوى ديگر فرهنگ مذهبى و دين مدارى رژيم سلطنتى را نامشروع مى‏دانست. در پى همين دو عامل به اسلام زدايى از جمله حذف زبان عربى پرداخت و تحت پوشش حمايت از زبان فارسى به حذف واژگان عربى پرداخت كه در زبان فارسى رايج بود. سخنرانى شهيد مطهرى به منظور خنثى ساختن همين جريان است.
براى اطلاعات بيشتر به كتابهاى «جامعه شناسى غربگرايى؛ هفت هزار روز و كوثر در سه جلد» مراجعه شود.