سند نامه ::
 
جلسه سخنرانی
موضوع : جلسه مذهبى متشكل در مسجد هدايت
شماره : 13826 / 20 ه 12 تاریخ 7 / 9 / 50
جلسه مذكور بعدازظهر روز 28 / 8 / 50 در مسجد هدايت تشكيل شد پس از نماز ظهر در ساعت 1215 سيدمحمود طالقانى به طور ايستاده آغاز سخن نمود و ضمن صحبت درباره صفات مؤمنين گفت مؤمنين هيچ‏وقت به ديگرى حسادت نمى‏كنند و شخص مؤمن متحرك است و حالت سكون ندارد و بازدارنده نيست يكى از علل عقب‏ماندگى مسلمين وجود حس بدبينى و حسادت به يكديگر و جنگ اشباح با يكديگر است كه يكديگر را قبول ندارند و آن گاه اشاره به نزاع دسته‏هاى عزادار در زمان قديم نمود و گفت وقتى ملتى اين طور بود بايد دست رذل‏ترين مردم آواره روى زمين يعنى يهوديها شلاق بخورد و چون خود مسلمانان در فكر انهدام يكديگرند بنابراين وضعشان بهتر از اين نخواهد بود سخنرانى طالقانى در ساعت 1300 به اتمام رسيد و در ساعت 1340 شيخ مرتضى مطهرى به منبر رفت و درباره حقوق اجتماعى بشر سخنرانى نمود و گفت در اسلام همه افراد حقوق مساوى دارند و اگر فردى به اجتماع ضرر و زيان نرساند اجتماع هم نمى‏توان او را از حقوقش محروم كند و اجتماع به منزله يك دستگاه بدن مى‏باشد همان طور كه يك عضو بيمار بدن تمام دستگاههاى سالم بدن را تحت شعاع قرار مى‏دهد رفتار بشر هم براى اجتماع همان طور است مثلاً كسى كه اموال مورد تصرف مردم را جمع مى‏كند تا بازار سياه پيدا بكند و به بهاى بيشترى بفروشد محتكر ناميده مى‏شود و چون با اين عملش حقوق اجتماع را به خطر انداخته بايستى به دستور حاكم شرع اموال آن شخص به قيمت روز به فروش برسد و پول آن در اختيار صاحبش قرار گيرد زيرا اسلام اجازه نداده كه هر كس به دلخواه خود اموالش را آتش بزند و يا در غير راهش مصرف كند. مطهرى در اين زمينه مثالهايى آورد و در ساعت 1430 به گفتار خود پايان داد تعداد شركت‏كنندگان حدود 700 نفر و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از آقايان حسين يزدگردى. محمدعلى رجايى. صدراللّه‏ واثقى. ميرزايى. خليل شالچى. محمد بسته‏نگار. حكيمى. رادنيا. احمد شهرت على بابايى. مهندس بازرگان. دكتر شيبانى. على دانش منفرد. سرهنگ سطوتى. مهندس دبير. محمد بهفروزى. اكبر عسگرى. آزاد. عبداللّه‏ و محمود خزايى. مهدى خمسى. حاج حسين صبحدل. حاج جواد على‏اللّه‏. محمدعلى قيومى هوشيار. محمدعلى يزدان‏پناه. محمد مدبر شانه‏چى. على درخشان. جهانگير. على و حسين عدالت منش. عزيزى يكى از دوستان عدالت‏منش. حاتمى داماد على‏اكبر عدالت‏منش. عبداللّه‏ حسينى. داريوش حسينى. داريوش چوبك. محمدى كتاب فروش و برادران. باقر مشهد حبيب‏اللّه‏ معروف به خطيبى. اسماعيل كريمخانى. عبدالمجيد منزه. اكبرى و عليجانى اهل طالقان. وفايى. حاج حسين فيض‏بخش. علوى. حسين طالقانى. احمد فراهانى. شالچى.عبدالحسين تخيرى و برادرش. سيدباقر ابطحى و محمد صادق اسلامى. على‏اكبر پوراستاد. خوش صولتان. رشيدى. محمدصادق شهرت قاضى طباطبايى. بهمن رضاخانى. حاج سيدجوادى. مصطفى طاهرى. روح اهل شمال. محمد شغل خياط همكار احمد صادق. سيدابراهيم موسوى حسينى. فروزان قارى قرآن. موسى ابريشمچى. محمد اشكان نژاد. حسام‏الدين انتظارى. محمدمهدى جعفرى. مهندس معين‏فر. مهندس طاهرى و مهندس صباغيان.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : نظرى ندارد. آمال
نظريه سه شنبه : ـ
نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد. پاد
رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 123017 مى‏باشد
در پرونده بايگانى شود