سند نامه ::
 
جلسه بحث و انتقاد در منزل حاج على اكبر نبوى
از: 20 ه 3 تاریخ 16 / 2 / 47
به: 316 شماره: 5225 / 20 ه3

در ساعت 00:19 روز 13 / 2 / 47 جلسه بحث و انتقاد در منزل حاج على‏اكبر نبوى واقع در خيابان فرح جنوبى تخت طاووس كاشى 102 تشكيل گرديد. در اين جلسه شيخ مرتضى مطهرى درباره اختلاف شيعه و سنى صحبت كرد و اظهار داشت بين ما و برادران سنى اختلافى وجود ندارد اين اختلاف را اروپائيان بين ما انداخته‏اند و همچنين مستشرقين كه به ايران مى‏آيند منظورشان دامن زدن اختلاف است. جلسه در ساعت 20:20 خاتمه يافت
عده شركت كننده در حدود 44 نفر و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از محمد باقر
غفرانى1. شيخ مرتضى مطهرى. حاج على‏اكبر نبوى.

1ـ محمدباقر غفرانى متولد سال 1325 مشهد، از سال 1347 در جلسات مساجد و هيات مذهبى شركت فعال داشته و طبق گزارش ساواك به علت نگهدارى كتب مذهبى و شركت در سخنرانيهاى آيت‏اللّه‏ طالقانى در تاريخ 5 / 6 / 47 به ساواك احضار و مورد بازجويى قرار گرفته است. غفرانى فارغ‏التحصيل دانشكده پلى‏تكنيك تهران در رشته مهندسى برق مى‏باشد و بعد از پيروزى انقلاب در آموزش و پرورش ادامه خدمت داده است. (ياران امام به روايت اسناد ساواك جلد 7)