سند نامه ::
 
بسته شدن مسجد الجواد
از : 20 ه12 تاریخ 7 / 9 / 51
به : 312 شماره : 16482 / 20ه12

محمود مرتضائى‏فر در مورد بسته شدن مسجد الجواد اظهار داشت مورخه 22 / 8 / 51 وقتى به‏كلانترى رفتم به ما گفتند مسجد بايستى تعطيل شود و اظهار داشتند ما مى‏خواستيم هم اكنون ببنديم اما به علت نزديك بودن مغرب بسته شدن آن به بعد از نماز موكول خواهد شد و اضافه كرد در پاسخ اينكه چرا مسجد را مى‏بنديد گفتند دستور از مقامات بالاتر است و ادامه داد ماه رمضان امسال خيلى مرتب و ساده برگزار شد نمى‏دانم چطور اين برنامه پيش آمده و گفت كه دو سه شب پيش شيخ مرتضى مطهرى را نيز بازداشت كردند و الحمداللّه‏ پس از چند روز او را آزاد نمودند و اضافه كرد معصومى به اداره اوقاف مراجعه كرده و اوقاف گفته‏اند از طرف ما نيست نامبرده سپس اظهار نمود قبل از ماه رمضان هيئت امناى مسجد بدون هاشم معصومى تشكيل شد ليكن آقاى مطهرى آن را رد كرد و چند نفرى را از جمله اينجانب را صورت داد و اين عده تصميم گرفتند شيخ ابوالفضل زنجانى را آورده و اختيار مسجد را به او بدهند و ايشان مخالف گذاشتن ختم در مسجد مى‏باشد و در همين موقع كه معصومى متوجه شد زود تصميم گرفت ختم را تعطيل كند و همين كار را كرد و پس از ماه رمضان طبق تعهدى كه به اداره‏هاى بالاتر داده بود اطلاع داد چون عده‏اى مى‏خواهند زنجانى را بياورند من هم از اين به بعد تعهدى نخواهم داشت و آنها هم مسجد را بستند و مرتضائى فر اضافه كرد اين فرضيه‏اى است كه همه مى‏گويند و زنجانى هم گفته و مطهرى تائيد كرده است نامبرده تمام اينكارها را از ناحيه معصومى مى‏دانست به علت اينكه منافع او در خطر افتاده است. (قبلاً تمام وجوهات مسجد به حساب جارى وى ريخته مى‏شد) نظريه شنبه : از نظر ظاهر بهتر است نمازخانه مسجد باز شود زيرا مردم متعصب چنين مى‏پندارند كه دولت با گذاردن نماز مخالف است. نظريه سه شنبه : نظريه شنبه مورد تائيد است. نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه مورد تائيد است.